Side header image

Opleidingen aan de Faculteit Wetenschappen

De Faculteit Wetenschappen biedt je de volgende mogelijkheden wat betreft studeren, onderwijs en vorming:
 

Onderwijs Onderwerpen
Bachelor Informatie over:
- academische bacheloropleidingen
- ijkingstoets
- overbruggingsonderwijs
- monitoraten
Master Informatie over:
- masteropleidingen (Nederlands en Engels)
- interfacultaire masteropleiding
- interuniversitaire masteropleidingen
- zij-instroom
- schakelprogramma's 
- voorbereidingsprogramma's
- vrijstellingen
- studieduurverkorting
Internationalisering Informatie voor:
- internationale uitwisselingsstudenten (onder andere Erasmus)
- internationale diplomastudenten
Master-Na-Master Informatie over:
- MaNaMa-opleiding
Lerarenopleiding Informatie over:
- specifieke lerarenopleiding
- nascholing
Permanente Vorming Informatie over:
- postgraduaten
- inschrijven individuele opleidingsonderdelen (creditcontract)
- levenslang Leren
Doctoreren Informatie over:
- doctoreren
- Antwerpse Doctoraatschool (ADS)
- vacatures

Onderwijscontact

Voor al je vragen met betrekking tot inschrijving in een opleiding van de Faculteit Wetenschappen of je te volgen studietraject of studieprogramma, raadpleeg je best eerst onze Onderwijs Helpdesk Wetenschappen.