Praktische informatie

Indien je wenst deel te nemen aan het overbruggingsonderwijs, moet je je uiteraard eerst inschrijven als student aan de universiteit bij de centrale inschrijvingsdienst, Stadscampus, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen. 

Na inschrijving kun je je met je log-in en paswoord van de Universiteit Antwerpen op deze webpagina registreren voor het overbruggingsonderwijs.  Vul het registratieformulier volledig in en klik op verzenden. Zorg ervoor dat je bent ingeschreven vóór de start van het overbruggingsonderwijs (7 tot 18 september 2020).

Bij de start van het overbruggingsonderwijs krijg je toegang tot de blackboardcursus overbruggingsonderwijs waarop informatie, lesroosters en studie- en oefenmateriaal van alle lespakketten elektronisch toegankelijk zijn.

De lessen gaan door op Campus Groenenborger (7 tot 18 september 2020), de lokalen vind je op het lessenrooster. De overbruggingslessen zijn gratis en niet verplicht. Iedere student kan een eigen lespakket samenstellen.