Rechten

Heb ik toelating nodig voor mijn inschrijving?

In sommige gevallen wel!

In bepaalde gevallen heb je een toelating nodig van de faculteit om je verdere inschrijving bij de centrale onderwijsadministratie te kunnen vervolledigen. Zonder toelating kan je je niet inschrijven.                                 

Je hebt een toelating nodig in volgende gevallen:

Inschrijving met creditcontract

Je schrijft je in voor opleidingsonderdelen zonder de bedoeling een bachelor- of masterdiploma te behalen.

Meer info

Inschrijving met examencontract (-credit en -diploma)

Je schrijft je enkel in voor het examen, maar volgt geen colleges. Bij een examencontract-diploma heb je de bedoeling om een diploma te behalen.

Meer info

Toelating tot de Bachelor in de Rechten met studieduurverkorting

Als je in aanmerking komt voor de Bachelor in de Rechten met studieduurverkorting, heb je een toelating nodig van de faculteit. Je kan je al wel inschrijven voor de reguliere bacheloropleiding. Van zodra je toelating in orde is, zorgen wij er voor dat het verkorte traject in orde gebracht wordt. Je algemene inschrijving kan je dus zeker al doen. 

Meer info

Inschrijving voor studenten met een buitenlandse vooropleiding

Als je een diploma rechten behaald hebt in het buitenland, zal je mogelijks een aangepast studieprogramma voorgesteld worden. Alle voorwaarden vind je terug in Codex Onderwijs Faculteit Rechten.

Meer info

Combinatie van opleidingen (met een andere onderwijsinstelling/faculteit)

Het kan zijn dat je twee opleidingen wil combineren, bijvoorbeeld je bachelor afwerken aan een andere onderwijsinstelling, maar al wel starten met een masteropleiding aan onze faculteit. In dit geval heb je een toelating nodig.

Meer info

Herinschrijving onder studievoortgangbewaking

Je kan je niet ongelimiteerd (her)inschrijven aan de UAntwerpen. Elke faculteit hanteert hetzelfde systeem van studievoortgangsbewaking. Voor studenten onder diplomacontract/examencontract-diploma worden maatregelen opgelegd wanneer binnen één academiejaar niet minstens 60% van de studiepunten van het studieprogramma werden verworven. Voor studenten onder creditcontract/examencontract-credit worden maatregelen opgelegd wanneer tweemaal voor een opleidingsonderdeel werd ingeschreven zonder dat hiervoor een creditbewijs werd behaald.

Meer info

(Her)inschrijving ondanks onvoldoende leerkrediet

Zolang je beschikt over minstens 60 studiepunten leerkrediet hoef je je over dit aspect alvast geen zorgen te maken bij een volgende inschrijving in een bachelor of initiële masteropleiding. Zolang je aan de andere toelatingsvoorwaarden voldoet, kan je inschrijven. Ben je toch op het punt gekomen dat je onvoldoende leerkrediet hebt, dan kan je niet meer inschrijven aan de Universiteit Antwerpen. Zorg er dus steeds voor dat het zover niet komt en raadpleeg tijdig je studentenportaal.

Meer info

Laattijdige inschrijving

Wanneer je wil inschrijven buiten de standaardperiode (1 juli - 6 oktober) heb je steeds een toelating nodig van de faculteit.

Meer info