Rechten

Flexibel studeren

aan de Faculteit Rechten

Misschien heb je al een diploma? Of wil je studeren en werken combineren? Niet elke student volgt het reguliere traject. 

Hieronder vind je de mogelijkheden die de Faculteit Rechten aanbiedt:

Je behaalde het diploma Bachelor in het Bedrijfsmanagement, optie rechtspraktijk

Als je in het bezit bent van dit diploma, kom je in aanmerking voor het schakelprogramma rechten.

Wanneer je het schakelprogramma doorlopen hebt, ontvang je een getuigschrift en heb je toegang tot de masteropleiding. Je kan enkel de masteropleiding binnen dezelfde onderwijsinstelling volgen. Je kan dus niet bijvoorbeeld het schakelprogramma aan de VUB volgen en nadien de master aan de UAntwerpen starten.

Met het diploma heb je ook toelating tot de Bachelor in de Rechten met studieduurverkorting. In dit geval bekom je het diploma Bachelor in de Rechten. 

Je behaalde reeds elders een academisch bachelor- of masterdiploma

In dit geval kom je in aanmerking voor de Bachelor in de Rechten met studieduurverkorting. Dit is een verkort traject zodat je een jaartje sneller je diploma Bachelor in de Rechten behaalt.

Meer weten?

Je behaalde een diploma in het buitenland

Afhankelijk van jouw diploma en het land waar je gestudeerd hebt, kan je in aanmerking komen voor een verkort traject. 

Heb je je diploma behaald binnen De Europese Hogeronderwijsruimte? Dan kan je je studietraject al eens bekijken in de Codex Onderwijs Faculteit Rechten.

Heb je elders je diploma behaald? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder op weg.

Je wil werken en studeren combineren

Werk combineren met studies in de rechten is aan de Universiteit Antwerpen mogelijk dankzij de faciliteiten die aan werkstudenten worden geboden.

Als werkstudent sluit je bij de bachelor- en masteropleiding rechten aan bij de hoorcolleges die voor de plichtvakken worden aangeboden. Veel van die hoorcolleges zijn, voor wie niet aanwezig kan zijn, ook online toegankelijk als webcolleges, waardoor je de mogelijkheid hebt om op een eigen tempo de leerstof van thuis te verwerken.

In de bacheloropleiding/schakelprogramma worden de vaardighedenvakken, zoals rechtsmethodiek, juridisch schrijven of juridisch practicum, voor de werkstudenten aangeboden tijdens de avonduren. Voor de plichtvakken zijn er introductie- en repetitiecolleges tijdens de avonduren: een combinatie van zelfstudie en voorbereiding van de leerstof en interactieve lesmethodes tijdens de les, helpen jou bij het verwerven van kennis van en inzicht in de leerstof. Dankzij deze vormen van blended learning kan je je voorbereiden op de examens, waarbij je eveneens toegang hebt tot proefexamens in het eerste jaar.

De masteropleiding is een interactieve opleiding waarbij aanwezigheid in de meeste opleidingsonderdelen verplicht is. Voor de plichtvakken is er een begeleiding vergelijkbaar met de begeleiding in de bacheloropleidingen. Voor grondige studies in de modules, zijn aanwezigheid en actieve participatie in de colleges tijdens de daguren vereist. Enkel de afstudeerrichting Fiscaal recht wordt voor werkstudenten aangeboden door middel van combinatie van afstandsonderwijs en blended learning.

Om van deze faciliteiten van blended learning gebruik te maken, moet je je als werkstudent registreren bij het Centrum voor Werken en Studeren (Centrum WeST). Als geregistreerde werkstudent kan je bovendien gebruikmaken van de volledige dienstverlening van Centrum WeST, zoals een boekenservice, inleidende workshops en activiteiten voor werkstudenten.

Je wil een credit- of examencontract aangaan

Via een creditcontract kan je inschrijven voor enkele opleidingsonderdelen zonder de bedoeling een diploma te behalen. Met een examencontract schrijf je je enkel in voor het examen en volg je geen colleges. Via de cursusinformatie op de website kan je nagaan welke opleidingsonderdelen te volgen zijn onder credit- en/of examencontract.

Flexibel studietraject omwille van functiebeperking/topsport

Misschien combineer jij studeren wel met ondernemen, topsport of kunstenaarschap of vul jij je studietraject flexibeler in omwille van een functiebeperking? Aan de UAntwerpen zijn er verschillende mogelijkheden tot flexibel studeren.

De UAntwerpen biedt jou ondersteuning en aangepaste begeleiding als je gaat studeren met een functiebeperking. In dat geval kan je bijzondere faciliteiten aanvragen zodat je aanpassingen kan krijgen aan lessen, examens en infrastructuur. De zorgcoördinator helpt jou graag op weg naar een studietraject op maat.

Ook als je gaat studeren als topsporter of kunstenaar kan je genieten van bijzondere faciliteiten. Dit zijn redelijke aanpassingen die de moeilijkheden, die een topsport- of kunstbeoefening voor je studie met zich mee kunnen brengen, zoveel mogelijk trachten op te vangen.

Aan de UAntwerpen kan je studeren en ondernemen optimaal combineren. Ook hier biedt de UAntwerpen de gepaste begeleiding aan.