Je vraagt je misschien af waarom we onze voornaamwoorden vermelden in onze handtekening. Dagdagelijks sturen we e-mails uit en grijpen we naar de meest voor de hand liggende voornaamwoorden. Bij elke e-mail maken we een inschatting: schrijven we een man of een vrouw aan? Vervolgens spreken we de persoon aan op het man of vrouw zijn. Dat doen we haast automatisch. Naar een man verwijzen we met hij/hem/zijn, voor vrouwen is er zij/haar/haar.  

Bv. er staat Faiza Harrouch: we gaan ervan uit dat zij een vrouw is en zullen voor haar de voornaamwoorden ‘zij’ en ‘haar’ gebruiken’.

Soms is deze inschatting juist, maar soms ook niet. Denk bijvoorbeeld aan personen met een gender neutrale naam zoals Chris, Ilham, Sam, Bobbie of Rio. Ook trans personen worden vaak misgenderd op basis van hun (wettelijke)naam, uiterlijk, (juridisch)geslacht ….  Bovendien zijn er personen die zich noch als man, noch als vrouw wensen te identificeren. Dat noemen we personen met een non-binaire genderidentiteit. In dit laatste geval kunnen personen de voorkeur hebben om aangesproken te worden met de genderneutrale voornaamwoorden zoals die/hen/hun. Sommigen gebruiken een combinatie van mannelijke, vrouwelijke en/of gender neutrale voornaamwoorden. Wanneer iemand meerdere voornaamwoorden meegeeft, kan dat zijn omdat deze persoon zich comfortabel voelt bij alle opties of wil aangesproken worden met de verschillende opties door elkaar.

Bv. Bart Robrechts voelt zich zowel man als vrouw en wil liever aangesproken worden met ‘die/hen/hun’. 

In plaats van: Het is hem duidelijk dat hij het veel aangenamer vindt om aangesproken te worden op basis van zijn eigen gekozen voornaamwoorden. 

Zeggen we dus: Het is hen duidelijk dat die het veel aangenamer vindt om aangesproken te worden op basis van hun eigen gekozen voornaamwoorden. 

Met het plaatsen van voornaamwoorden in je e-mailhandtekening geef je aan hoe jij wenst aangesproken te worden en help je om het meegeven van gewenste voornaamwoorden te normaliseren. Je erkent en herkent hierdoor ieders genderidentiteit en geeft aan dat we geen veronderstellingen kunnen maken op basis van naam, uiterlijk … over hoe iemand wenst aangesproken te worden. Het helpt trans en andere personen om niet te worden misgenderd. Doe jij ook mee? 

Wat kan je zelf doen?

Je kan bijdragen en jouw contactpersonen sensibiliseren door in jouw handtekening de voornaamwoorden te vermelden waarop jij wenst aangesproken te worden. Vervolgens mag je via een hyperlink verwijzen naar deze pagina voor meer uitleg.  

Bv.  

Bv. 

Bv. 

Wenst u meer informatie over genderinclusieve taal? Ga dan eens kijken naar onze infofiches genderinclusieve taal.