Algemene onderwijskunde

Hoe kan ik leerlingen begeleiden, met hun voorkennis en socioculturele achtergrond in gedachten? Hoe creëer ik een aangenaam klasklimaat? En hoe kan ik mijn leerlingen motiveren en optimaal begeleiden in hun leerproces? De basis van lesgeven is voor iedereen hetzelfde, ongeacht je vakdidactiek. Die basis krijg je aangeleerd in vijf verplichte onderwijskundige vakken: 

  • Algemene didactiek (3 sp)
  • Diversiteit en inclusie (3 sp)
  • Krachtige leeromgevingen (3 sp)
  • Klasmanagement (3 sp)
  • School, beleid en maatschappij (3 sp)

Daarnaast bieden we volgende keuzevakken aan:

  • School in een superdiverse samenleving (3 sp)
  • Leerlingenbegeleiding (3 sp)
  • Leer- en denkprocessen (3 sp)
  • Introductie vakdidactiek PAV - Maatschappelijke vorming met praktijkoefeningen (3 sp)

Indien je twee vakdidactieken volgt, dan kun je nog één keuzevak opnemen. Bij een traject met één vakdidactiek heb je nog voldoende ruimte voor twee keuzevakken. 

Bekijk de studieprogramma's van de geïntegreerde educatieve master (90 of 120 sp) en de verkorte educatieve masters (60 sp) voor meer details over de inhoudelijke invulling van de vakken.