Algemene onderwijskunde

Hoe kan ik leerlingen begeleiden, met hun voorkennis en socioculturele achtergrond in gedachten? Hoe creëer ik een aangenaam klasklimaat? En hoe kan ik mijn leerlingen motiveren en optimaal begeleiden in hun leerproces? De basis van lesgeven is voor iedereen hetzelfde, ongeacht je vakdidactiek. Die basis krijg je aangeleerd in vijf onderwijskundige vakken: 

    Algemene didactiek (3 sp)

    Onderwijskunde 1: Leer- en gedragsprocessen (3 sp)

    Onderwijskunde 2: Leer- en leefomgevingen (3 sp)

    Onderwijskunde 3: Onderwijstechnologie en Innovatie (3 sp)

    Onderwijskunde 4: School en maatschappij (3 sp)