Toelatingsvoorwaarden voor de educatieve master geschiedenis

Toelating tot de master

Rechtstreekse toelating:

  • academische bachelor in de geschiedenis
  • behaald in Nederland: bachelor geschiedenis

Toelating aanvragen:

  • andere academische bachelor

Toelating tot de master na schakelprogramma

Via het schakelprogramma van de (niet-educatieve) master geschiedenis kan je toelating tot de (educatieve) master bekomen.

Rechtstreekse toelating:

  • professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met onderwijsbevoegdheid geschiedenis
  • behaald in Nederland: HBO bachelor leraar 2de graad geschiedenis

Als je instroomt vanuit een professionele bachelor secundair onderwijs, kan je – na het schakelprogramma – in de educatieve masteropleiding het zalmtraject volgen.

Al een master behaald?

Als je al een master (of licentiaat) in jouw vakdomein behaald hebt, kan je een verkorte educatieve master in de cultuurwetenschappen volgen. Ga na of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden!

Taalvoorwaarden

Is Nederlands niet je moedertaal? Het minimum taalniveau voor Nederlands is:

  • ITNA: niveau C1
  • CNVT: niveau Educatief Professioneel (voorheen: Profiel Academische Taalvaardigheid)

Je kan deze taaltesten bij Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, afleggen.