Educatieve master in de economie: sociaal-economische wetenschappen

Met deze educatieve master verdiep je je verder in de sociaal-economische wetenschappen en word je tegelijkertijd voorbereid op een job als leraar economie en maatschappij- of gedragswetenschappen. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid pakket sociaal-economische vakken.

Verder verdiepen in sociaal-economische wetenschappen

Je start deze multidisciplinaire opleiding met de stamopleidingsonderdelen uit de master sociaal-economische wetenschappen, met sociaal-economische analyse en onderzoeksmethoden.

Dit vormt de basis naar de clusteropleidingsonderdelen toe, waarbij je twee maatschappelijke domeinen kiest die je zowel vanuit sociologisch als vanuit economisch perspectief bestudeert. Je kan dan bv. opteren voor milieusociologie en -economie, of voor een socio-economische analyse van de zorgsector, de arbeidsmarkt of de ongelijkheidsproblematiek. Hiermee verwerf je multidisciplinaire competenties om zelf beleidsadviezen te formuleren die rekening houden met de veelzijdigheid van onze samenleving, maar ook om deze te vertalen naar leerlingen uit het secundair onderwijs.

Alle sociaal-economische opleidingsonderdelen volg je samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master sociaal-economische wetenschappen.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de sociaal-economische wetenschappen en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in het domein van de onderwijseconomie of de onderwijssociologie, maar je kan evengoed sociaal-economisch onderzoek doen dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing of kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de economie of de maatschappijwetenschappen.

Bij de masterproef hoort het 'Werkcollege educatieve master economie', waarin je onderzoeks- en communicatievaardigheden verder worden aangescherpt. In dit opleidingsonderdeel, dat speciaal voor alle studenten uit de educatieve master economie wordt ingericht, staat peer coaching centraal, en uiteraard word je daarbij deskundig ondersteund door je promotor.