Educatieve master in de economie: bedrijfskunde

Met deze educatieve master verdiep je je verder in de bedrijfskunde en word je tegelijkertijd voorbereid op een job als leraar economie. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid pakket economische en bedrijfskundige vakken.

Verder verdiepen in bedrijfskunde

Je start deze opleiding met de stamopleidingsonderdelen uit de master toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde, nl. 'Strategisch management' en 'Ethisch en duurzaam ondernemen'.

Dit vervolledig je met een major naar keuze, waarin je één domein uit de bedrijfskunde verder uitdiept. Dit kan Accountancy, Europees en internationaal ondernemen of Financiering zijn, maar ook Marketing, Strategie en organisatie, Transport en logistiek of Data science.

De rest van je studieprogramma vul je in met één of meer keuzeopleidingsonderdelen.

Alle economische en bedrijfskundige opleidingsonderdelen volg je samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de bedrijfskunde en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in het domein van de onderwijseconomie, maar je kan evengoed bedrijfskundig onderzoek doen dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing of kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de economie.

Bij de masterproef hoort het 'Werkcollege educatieve master economie', waarin je onderzoeks- en communicatievaardigheden verder worden aangescherpt. In dit opleidingsonderdeel, dat speciaal voor alle studenten uit de educatieve master economie wordt ingericht, staat peer coaching centraal. En uiteraard word je daarbij deskundig ondersteund door je promotor.