Educatieve master in de economie: economisch beleid

Met deze educatieve master verdiep je je verder in het economisch beleid en word je tegelijkertijd voorbereid op een job als leraar economie. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid pakket economische opleidingsonderdelen.

Verder verdiepen in economisch beleid

Je start deze opleiding met de stamopleidingsonderdelen uit de master toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid, met macro-economie, econometrie en welvaartseconomie. Zo leer je de verschillende problemen analyseren waarmee economische beleidsmakers worden geconfronteerd.

Dit vervolledig je met meer gespecialiseerde opleidingsonderdelen, waarbij je door de keuze die je maakt een eigen klemtoon kan leggen in je studieprogramma.

De aangeboden keuzeopleidingsonderdelen hebben allemaal een sterke internationale invalshoek, zijn deels in het Engels, en bestuderen verschillende academische en beleidsrelevante publiek-economische problemen, bv. omtrent arbeidsmarkt en financiering. Hierbij wordt telkens vertrokken vanuit een theorie en analytisch inzicht, maar wordt ook expliciet aandacht besteed aan toepassingen.

Alle economische opleidingsonderdelen volg je samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je het economisch beleid en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in het domein van de onderwijseconomie, maar je kan evengoed beleidseconomisch onderzoek doen dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing of kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de economie.

Bij de masterproef hoort het 'Werkcollege educatieve master economie', waarin je onderzoeks- en communicatievaardigheden verder worden aangescherpt. In dit opleidingsonderdeel, dat speciaal voor alle studenten uit de educatieve master economie wordt ingericht, staat peer coaching centraal. En uiteraard word je daarbij deskundig ondersteund door je promotor.