Toelatingsvoorwaarden voor de educatieve master in de economie: bedrijfskunde

Toelating tot de master

Rechtstreekse toelating:

  • academische bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
  • academische bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

Toelating aanvragen:

  • academische bachelor in de sociaal-economische wetenschappen

Toelating tot de master na voorbereidingsprogramma

Via het voorbereidingsprogramma van de (niet-educatieve) master TEW: bedrijfskunde kan je toelating tot de (educatieve) master bekomen.

Rechtstreekse toelating:

  • andere academische bachelor

Al een master behaald?

Als je al een master (of licentiaat) in jouw vakdomein behaald hebt, kan je de educatieve master in de economie volgen via een verkort traject. Ga na of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden!

Taalvoorwaarden

Is Nederlands niet je moedertaal? Het minimum taalniveau voor Nederlands is:

  • ITNA: niveau C1
  • CNVT: niveau Educatief Professioneel (voorheen: Profiel Academische Taalvaardigheid)

Je kan deze taaltesten bij Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, afleggen.