Educatieve master in de talen: één taal

Met deze educatieve master kan je op hoog niveau verder bekwamen in een taal die je in de bachelor bestudeerde, en word je tegelijkertijd prima voorbereid als leraar talen. Je combineert immers de lerarenopleiding met een zeer uitgebreide verdieping in jouw taalkeuze. De talenblokken zijn zo samengesteld dat het zowel voor academische bachelors taal- en letterkunde als voor academische bachelors toegepaste taalkunde een haalbare én tegelijk uitdagende vervolgstudie vormt.

De lerarenopleiding telt 60 sp. Daarvan behoren 45 sp tot de educatieve master. De andere 15 studiepunten kan je opnemen tijdens je bacheloropleiding of volg je als een voorbereidingsprogramma, bovenop je bachelor- of masteropleiding.

Verder verdiepen in één taal

Je krijgt in deze educatieve master een zeer uitgebreid vakkenpakket in één taal, waarbij je de keuze hebt uit Nederlands en uit de vreemde talen Duits, Engels, Frans en Spaans. Voor elke taalkeuze is het studieprogramma op dezelfde manier opgebouwd, met ruime aandacht voor taalbeheersing, cultuurkunde, taalkunde en literatuurwetenschap.

Uiteraard worden je communicatieve vaardigheden aangescherpt, maar je kan ook je analytisch en creatief vermogen verder versterken.

Al deze opleidingsonderdelen volg je samen met de studenten uit de (niet-educatieve) masteropleidingen taalkunde, taal- en letterkunde en vertalen.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Naast de vakdidactiek die aansluit bij jouw taalkeuze kan je eventueel ook de vakdidactiek Nederlands - niet thuistaal opnemen. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je je taal en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een onderzoek uitvoeren omtrent taalbeleid in het onderwijs, maar je kan evengoed een onderzoek in de taalkunde, letterkunde of vertaalkunde doen dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing of je kan kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in jouw taal.

Studieprogramma: kies je taal

Bekijk het studieprogramma van:

Nederlands-niet-thuistaal

Je kan als tweede vakdidactiek Nederlands-niet-thuistaal volgen, in combinatie met één taal (Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans).