Educatieve master in de talen: één taal en theater- en filmwetenschap

Koos je in je academische bachelor in de taal- en letterkunde voor een taal in combinatie met theater-, film- en literatuurwetenschap, dan ben je met deze afstudeerrichting aan het juiste adres. De verbinding van een taal op geavanceerd niveau met theater- en filmwetenschap én met de lerarenopleiding geeft je als afgestudeerde educatieve master uit deze afstudeerrichting immers een erg aantrekkelijk profiel, zowel naar het onderwijsveld als naar de culturele sector toe.

Verder verdiepen in één taal en theater- en filmwetenschap

Je volgt in deze educatieve master om te beginnen een blok van 30 studiepunten voor die taal die je je ook in de bachelor bestudeerde. Je hebt daarbij de keuze uit Nederlands en uit de vreemde talen Duits, Engels, Frans en Spaans. Elk blok omvat taalbeheersing, cultuurkunde, taalkunde en literatuurwetenschap, met daarin een beperkte keuzeruimte, zodat je zelf nog eigen klemtonen kan leggen.

Daarnaast omvat je studieprogramma ook een blok theater- en filmwetenschap, met vier gemeenschappelijk opleidingsonderdelen rond performance, dramaturgie, hedendaagse cinema en visuele kritiek. Je kan dit aanvullen met een workshop theater of een onderzoeksseminarie film.

Uiteraard worden je communicatieve vaardigheden aangescherpt, maar je kan ook je analytisch en creatief vermogen verder versterken.

Al deze opleidingsonderdelen volg je samen met de studenten uit de (niet-educatieve) masteropleidingen taalkunde, taal- en letterkunde en vertalen.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je je talen, je culturele bagage en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een onderzoek uitvoeren omtrent taalbeleid in het onderwijs, maar je kan evengoed een onderzoek in de theater- en filmwetenschap doen dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing of je kan kiezen voor een vakdidactisch onderzoek.

Studieprogramma: kies je taal

Bekijk het studieprogramma van: