Educatieve master in de talen: twee talen

Kies je voor deze educatieve master dan kan je je niet alleen op hoog niveau verder bekwamen in twee talen, maar word je ook prima voorbereid als leraar in beide talen. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid verdiepend pakket in de twee talen. De talenblokken zijn zo samengesteld dat het zowel voor academische bachelors taal- en letterkunde als voor academische bachelors toegepaste taalkunde een haalbare én tegelijk uitdagende vervolgstudie vormt.

Verder verdiepen in talen

Je volgt in deze educatieve master twee blokken van 30 studiepunten voor de talen die je ook in de bachelor bestudeerde. Je hebt daarbij de keuze uit Nederlands en uit de vreemde talen Duits, Engels, Frans en Spaans. Elk van deze blokken is op dezelfde manier opgebouwd, met aandacht voor taalbeheersing, cultuurkunde, taalkunde en literatuurwetenschap.

Voor elke taal is er doorheen de deelgebieden ook een beperkte keuzeruimte ingebouwd, zodat je zelf nog eigen klemtonen kan leggen.

Uiteraard worden je communicatieve vaardigheden aangescherpt, maar je kan ook je analytisch en creatief vermogen verder versterken.

Al deze opleidingsonderdelen volg je samen met de studenten uit de (niet-educatieve) masteropleidingen taalkunde, taal- en letterkunde en vertalen.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je je talen en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een onderzoek uitvoeren omtrent taalbeleid in het onderwijs, maar je kan evengoed een onderzoek in de taalkunde, letterkunde of vertaalkunde doen dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing of je kan kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in één van jouw talen.

Studieprogramma: kies je talencombinatie

Bekijk het studieprogramma van:

Nederlands-niet-thuistaal

Volg je graag de vakdidactiek Nederlands-niet-thuistaal? Dat kan in de educatieve master met één taal (Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans).