Toelatingsvoorwaarden voor de educatieve master twee talen

Toelating tot de master

Rechtstreekse toelating

 • academische bachelor in de taal- en letterkunde: twee talen (twee talen uit Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans)
 • academische bachelor in de toegepaste taalkunde (twee talen uit Frans, Engels, Duits, Spaans)

Toelating aanvragen

 • andere academische bachelor

Al een master behaald?

Als je al een master (of licentiaat) in jouw vakdomein behaald hebt, kan je een verkorte educatieve master in de talen volgen. Ga na of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden!

Een professionele bachelor onderwijs talen?

Je kan instromen na het volgen van de bachelor taal- en letterkunde: 2 talen met studieduurvermindering. Indien je de gevolgde talen ook in je professionele bachelor hebt gekozen gaat het om een traject van 84 studiepunten.

Taalvoorwaarden

Is Nederlands niet je moedertaal? Het minimum taalniveau voor Nederlands is:

 • ITNA: niveau C1
 • CNVT: niveau Educatief Professioneel (voorheen: Profiel Academische Taalvaardigheid)

Je kan deze taaltesten bij Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, afleggen.

Toelating tot de vakdidactiek Nederlands voor studenten toegepaste taalkunde

Je vooropleiding bepaalt ook tot welke vakdidactieken je rechtstreekse toelating hebt: bekijk het overzicht. Als je toegepaste taalkunde gestudeerd hebt, heb je geen rechtstreekse toelating tot de vakdidactiek Nederlands. Je kan de vakdidactiek Nederlands opnemen zodra je voor Nederlands 60 studiepunten verworven hebt.

 • Als je je bachelordiploma toegepaste taalkunde aan UAntwerpen behaalde, heb je nog geen 60 sp verworven en volg je een inhaaltraject van (maximaal) 36 sp Nederlands (in de vorm van een voorbereidingsprogramma).
 • Als je je bachelordiploma toegepaste taalkunde niet aan UAntwerpen behaalde, leg je je reeds behaalde sp Nederlands voor aan de studietrajectbegeleider Hilde Van Dender (hilde.vandender@uantwerpen.be) die op basis daarvan een voorbereidingsprogramma opstelt.

Het voorbereidingsprogramma van 36 sp bestaat uit de volgende opleidingsonderdelen uit het studieprogramma van de bachelor taal- en letterkunde:

 • Nederlandse taalkunde 2: synchrone taalstudie (6 sp)
 • Nederlandse taalkunde 3: diachrone taalstudie (6 sp)
 • Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 1 (3 sp)
 • Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 2 (3 sp)
 • Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1: Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd (6 sp)
 • Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote Oorlog (6 sp)
 • Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 3: van de Grote Oorlog tot vandaag (6 sp)

Vragen hierover? Contacteer de studietrajectbegeleider Hilde Van Dender (hilde.vandender@uantwerpen.be).

Zowel studenten taal- en letterkunde als studenten toegepaste taalkunde hebben rechtstreeks toegang tot de vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal.