Blog Axel Gedopt

2021 - 2022

"Het vijfde droge voorjaar in zes jaar tijd, en we stevenen af op een nieuw record. Nergens in Europa is de waterstress groter dan hier." Afgelopen maand kreeg onze hofstad met extreme droogte te kampen. Victor Stappearts legt de nadruk op het belang van systematisch wateren. "In onze streken is het de gewoonte niet de moeskruiden bij droogte te begieten en toch is zulks zeer voordeelig om malsche groeten te bekomen." Aanvankelijk stootten we echter op de problematiek van een erg droge ondergrond, ook al was de bovenlaag gewaterd. Gelukkig schoot Stappearts te hulp. Hij vertelt namelijk dat bij extreme droogte het beter is "den grond eenmaal door en door versch te maken, dan dikwijls een weinig te gieten; zulks doet de aardkorst maar verharden en is bij de eerste hevige zon weder weg." Om dit laatste in de toekomst zeker te vermijden wordt de grond ten slotte goed gereven. Verder kozen we bij de aardappelen ervoor een systeem van greppeltjes te introduceren (zie foto). Hierdoor kunnen deze tijdens het gieten vol lopen en consequent de wortels van water voorzien. Ook hier wordt aandacht besteed aan "toehakken en oprijven". Mede door deze aanpassingen en nieuwe technieken kunnen we concluderen dat onze planten het goed deden afgelopen maand. Het warme weer en vele water zorgden ervoor dat de aardappelen alsook de doperwten erg gegroeid zijn. Ook enkele lange oerkroten groeien langzaam maar zeker verder. Op de veldsla is het echter nog even wachten.