Blog Antje De Herdt

2021 - 2022

“APRIL.

In deze maend moet niet alleenelyk den Hovenier vlytig arbeyden, maer ook wel op zyn hoede zyn; want men kan op het weder noch weynig staet maeken: de nachten vallen koel, en den Oosten wind regeert dan gemeynelyk; […] schoon men nu al eenige dagen naer malkanderen schoon weder heeft, zoo moet eenen Hovenier daer geenen staet op maeken, noch zoo onvoorzichtig niet zyn om de teere planten uyt de Oragnerye in de opene lucht te brengen.”

In de ‘Nieuwen Nederlandschen Hoveniers Almanach’ uit 1799 werd al gewezen op de onzekerheden omtrent de weersomstandigheden in het voorjaar. Ook in 2022 konden we ‘op het weder weynig staet maeken’; de maand maart was de droogste sinds het begin van de waarnemingen en ook in april bleef het droog. Zo wachten nu landbouwers her en der met het zaaien aangezien de grond sneller uitdroogt dan het zaad kan kiemen. Begin april hebben wij in onze Hofstad toch al de uitgekomen plantjes overgeplant in volle grond. Op onderstaande foto zijn we bezig met de bonen te planten. Hierover werd in 1799 dan ook gezegd dat ze best geplant worden in “schoon en droog weder”.  Aangezien het volgende week droog blijft en het zeer warm wordt, gaan we dus zeker nog ‘vlytig arbeyden’ en de plantjes regelmatig water geven zodat ze verder kunnen groeien.