Blog Daan Van den bussche

2021 - 2022

De meeste van onze plantjes zijn na ongeveer een maand in de serre voldoende ontkiemd om overgeplant te worden in reeds eerder bewerkte grond. Onze groep had besloten om de eerste donderdag na de paasvakantie met enkele groepsleden deze activiteit uit te voeren. Als je aandachtig op de foto kijkt, merk je naast de tuinierende studenten ook de prachtige locatie van onze oorlogstuin. Daar wij als studenten geen stadstuin bezitten, krijgen we van de Universiteit van Antwerpen een stukje grond in het Brantijser in bruikleen. In 2019 heeft het Departement Geschiedenis beslist om een deel van deze stadstuin in cultuur te brengen. Naast de grond wordt ook het nodige materiaal om te tuinieren ter beschikking gesteld. Beide worden collectief gebruikt door de verschillende groepjes van het Hofstadproject. Door de ter beschikking gestelde grond en materialen verschilt onze situatie eigenlijk niet zo veel van die van de armere stedelijke bevolking in België tijdens de eerste en de tweede wereldoorlog. Wegens het tekort aan voedsel tijdens deze twee oorlogen voorzag de sociale organisatie Het Werk van den Akker de stedelijke bevolking van de nodige werktuigen, meststoffen en zaaigoed voor het telen van gewassen in een volkstuin. Als mensen geen stadstuin bezaten, wat vaak het geval was, werd hun gratis een volkstuin in bruikleen gegeven. Om het grote aantal stedelingen zonder stadstuin van een tuin te voorzien moest Het Werk van den Akker tijdens de oorlogen in de steden voortdurend op zoek naar braakliggende grond die gecultiveerd kon worden.