Blog Rick Faust

2021 - 2022

Een gebrek aan TEK

Historische stadslandbouw in de 18e eeuw was waarschijnlijk succesvoller dan de 21e eeuw. Na al die eeuwen blijkt de TEK, de Traditioneel Ecologische Kennis, flink vervaagd te zijn. Op de foto rijkt namelijk helemaal geen boon de lucht in, zoals wij lang dachten, maar de invasieve onkruidsoort Perzikkruid. Het niet herkennen van planten en onkruid bleek een hardnekkig probleem te zijn in onze groep. Gelukkig zijn we achter het bestaan van de app PictureThis gekomen dat op basis van een foto de plant door een database haalt en probeert te herkennen. Met de smartphone in de hand hebben we de hoftuin getrotseerd en kwam er nog meer onkruid aan het licht, ook niet-inheemse soorten. Op zich is dat niet zo vreemd, al eeuwen lang zijn soorten gewassen (on)bewust over continenten verspreid. Deze globalisatie van teelten uitte zich in onze tuin onder meer in de Zuid-Amerikaanse onkruidsoort Kleine varkenskers. Zulke vormen van onkruid kunnen onbedoeld zijn meegenomen toen andere landbouwgewassen in Europa werden ge├»ntroduceerd. De onkruid is ongewenst, maar kan desondanks soms waardevolle informatie verschaffen als bodemindicator. Zo zou het voorkomen van varkensgras op een zure bodem kunnen duiden, waarvoor men historisch verantwoord kalk in de bodem kan toevoegen om de bodem te ontzuren. Een voorlopige conclusie van Hofstad is dat we anno 2022 dankbaar moeten zijn voor de technologie en (wetenschappelijke) kennis die ons TEK grotendeels hebben vervangen.