Schakelprogramma tolken

Bekijk het studieprogramma en voorbeeldrooster van het schakelprogramma.

Wat is een schakelprogramma?

Met een professioneel bachelordiploma (van een hogeschool) heb je nooit rechtstreekse toegang tot een academische masteropleiding, maar kan je soms wel instromen via een schakelprogramma.

In het schakelprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het schakelprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding het schakelprogramma moet/mag volgen.

Ook als je rechtstreekse toelating tot het schakelprogramma hebt, dien je een aanvraagdossier in. Op basis daarvan stelt de faculteit een persoonlijk en individueel schakelprogramma samen.

Toelating tot het schakelprogramma aanvragen

 • Ga naar de online helpdesk van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en 'verzend een nieuwe aanvraag'.
   
 • Geef duidelijk aan voor welk schakelprogramma - en voor welke twee vreemde talen - je een aanvraag doet en op basis van welke vooropleiding.
   
 • Voeg je relevante diploma en diplomasupplement toe, samen met de vakbeschrijvingen van de behaalde credits.
   
 • Op basis hiervan bekijkt de faculteit of je in aanmerking komt voor het schakelprogramma.
   
 • Als de faculteit je aanvraag goedkeurt, krijg je een toelatingsmail en kan je inschrijven.