Voorbereidingsprogramma tolken

Bekijk het studieprogramma en voorbeeldrooster van het voorbereidingsprogramma.

Wat is een voorbereidingsprogramma?

Als je een academisch bachelor- of masterdiploma hebt dat je geen rechtstreekse toelating geeft tot de masteropleiding die je wil volgen, kan je soms toch instromen door eerst een voorbereidingsprogramma te volgen.

In het voorbereidingsprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het voorbereidingsprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding het voorbereidingsprogramma moet/mag volgen.

Ook als je rechtstreekse toelating tot het voorbereidingsprogramma hebt, dien je een aanvraagdossier in. Op basis daarvan stelt de faculteit een persoonlijk en individueel voorbereidingsprogramma samen.

Toelating tot het voorbereidingsprogramma aanvragen

 • Ga naar de online helpdesk van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en 'verzend een nieuwe aanvraag'.
   
 • Geef duidelijk aan voor welk voorbereidingsprogramma - en voor welke twee vreemde talen - je een aanvraag doet en op basis van welke vooropleiding.
   
 • Voeg je relevante diploma en diplomasupplement toe, samen met de vakbeschrijvingen van de behaalde credits.
   
 • Op basis hiervan bekijkt de faculteit of je in aanmerking komt voor het voorbereidingsprogramma.
   
 • Als de faculteit je aanvraag goedkeurt, krijg je een toelatingsmail en kan je inschrijven.