Studieprogramma van de master tolken

De tolkopleiding vertrekt vanuit de kennis van het Nederlands en de twee vreemde talen (die je volgde in de bachelor toegepaste taalkunde).

Van elke combinatie vind je hier het studieprogramma terug:

Portugees zal verdwijnen uit het aanbod. Vanaf academiejaar 2021-2022 kan je niet meer kiezen voor een combinatie met Portugees. Reeds ingeschreven studenten kunnen hun studieprogramma raadplegen: