Hoe ziet de opleiding Nederlandse taal- en letterkunde eruit?

De deelopleiding Nederlandse taal- en letterkunde bestaat uit drie componenten die sterk samenhangen: letterkunde, taalkunde en taalbeheersing.

Studieactiviteiten Nederlands

Heb je al zin gekregen om eraan te beginnen? Bekijk het studieprogramma Nederlandse taal- en letterkunde + één andere taal of theater-, film- en literatuurwetenschap.

Studiereis naar Nederland

De tweede- en derdejaars Nederlands gingen op studiereis naar het Leiden van Nicolaas Beets en het Amsterdam van de Tachtigers, F. Bordewijk en A.F.Th. van der Heijden. Daarnaast stond onder meer een rondrit langs het IJsselmeer op het programma.

Groepsfoto van studenten Nederlands

Het uitgestalde fragmentMiddelnederlands fragment

In het academiejaar 2019-2020 zullen studenten samen met professor Remco Sleiderink een pás ontdekt gedicht uit de veertiende eeuw bestuderen.

Een gulle Texaanse verzamelaar schonk de strook perkament met versen over Alexander de Grote aan de Universiteit Antwerpen.

 

 

Creatief schrijven

Dichter Peter Holvoet-Hanssen gaf les in creatief schrijven aan de bachelorstudenten Nederlandse taal- en letterkunde voor het opleidingsonderdeel Neerlandistiek in de praktijk. Hij liet ze tijdens een zintuiglijke tocht door hun vertrouwde studentenbuurt inspiratie opdoen voor hun eerste verhaal of gedicht.