Onderwijstips

​Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-onderwijstips gelinkt aan het thema: Klasmanagement, beginnend bij de meest recente tip.

Een beheersbare studentengroep

Ervaar je als lesgever wel eens uitdagingen bij het vasthouden van de aandacht van studenten? Voel je je soms onzeker over hoe je het best om kunt gaan met storende elementen zoals onderling gepraat, gelach of andere afleidingen? Deze onderwijstip biedt praktische tips en strategieën om een positief leerklimaat te creëren en ongewenst gedrag te minimaliseren.

(maart 2024)

Humor en ironie in het hoger onderwijs 

Ook in het hoger onderwijs mag er als eens gelachen worden, zeker omdat verschillende studies op het belang van humor in het onderwijs wijzen én ook een aantal mogelijke voordelen aanhalen. In deze tip geven we je een aantal mogelijke invalshoeken, bedenkingen en suggesties bij het gebruik van humor en ironie in jouw onderwijs.

(februari 2022)

Positive vibration, yeah! Een positief klasklimaat

Zorgen voor een goede sfeer tijdens je lessen: waar kan je op letten als docent? In deze onderwijstip vind je ook inspiratie voor een positief klasklimaat bij online onderwijs.
(november 2020)

Heterogene groepen samenstellen

Heterogeen groepswerk wordt regelmatig genoemd als een mogelijke actie om de doorstroom en uitstroom van studenten uit kansengroepen te bevorderen. Hoe kan je dit als docent aanpakken?
(juli 2019)

Laptops en smartphones in de aula: deel 2. Hoe kan je hiermee omgaan?

In de vorige onderwijstip kwamen een aantal argumenten aan bod om laptops en smartphones al dan niet te verbieden in jouw leeromgeving. Nu bouwen we hierop verder en bespreken we verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan.
(april 2019)

Laptops en smartphones in de aula

Voor docenten is het vaak niet eenvoudig om te beslissen hoe ze omgaan met laptops en smartphones tijdens de les. In deze tip geven we een aantal elementen mee die je hierbij in overweging kan nemen.
(april 2019)

Waar is de lesgever in een online leeromgeving?

In een online leeromgeving is de interactie tussen lesgever en student geen vanzelfsprekendheid. In deze tip geven we een aantal mogelijkheden om je aanwezigheid als lesgever in een online context zo groot mogelijk te maken.
(oktober 2018)

Hoe studenten indelen bij groepswerk?

We weten het allemaal: met wie je in een groep zit, bepaalt voor een groot deel wat samen bereikt kan worden. Hoe verdelen we als docent onze studenten dan best in groepen? Wat is de ideale groepsgrootte?
(januari 2018)

Een grote studentengroep actief bij de les betrekken

Studenten actief bij de les betrekken is belangrijk, ook in het hoger onderwijs. Leren is immers geen passief gebeuren. Bij grote groepen studenten is een actieve studentparticipatie echter niet eenvoudig. In deze tip geven we een aantal tips en tricks.
(september 2014)

Uw leslokaal creatief gebruiken

Uw lokaal kan in sommige gevallen een drempel vormen om met activerende werkvormen aan de slag te gaan. De manier waarop een lokaal is ingericht, is vaak immers een vaststaand gegeven. Met wat creatief denkwerk zijn er evenwel meer mogelijkheden dan u denkt. In deze tip geven we enkele suggesties.
(oktober 2008)

Goede afspraken als hoeksteen voor een discussieforum op Blackboard

Een discussieforum kan verschillende functies vervullen in uw leeromgeving, maar vraagt wel duidelijke afspraken. In deze tip gaan we hier bondig op in.
(2007)

ECHO-praktijkboeken

In de ECHO-publicatie Vijftig Onderwijstips, die voor personeelsleden van de UAntwerpen hier online raadpleegbaar is, komt het aspect 'klasmanagement' eveneens aan bod:

  • Tip 11: Het begin van een les
  • Tip 12: Het eerste contactmoment
  • Tip 13: Een beheersbare studentengroep
  • Tip 14: Motiveren van studenten
  • Tip 15: Timemanagement