Onderwijstips

Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-onderwijstips gelinkt aan het thema 'Onderwijsbeleid', beginnend bij de meest recente tip.

Ondernemende competenties bij studenten stimuleren

In deze tip gaan we dieper in op het wat, waarom en hoe van ondernemende competenties.

(mei 2023)

Think big, begin small! De eerste stappen naar duurzaamheidseducatie

”Sustainable development begins with education.” Zo verwoordt UNESCO de cruciale rol van onderwijs, maar waar begin jij als docent of assistent?

(januari 2022)

Juridisch twistpunten over toetsing vermijden

We gaan dieper in op een aantal belangrijke en noodzakelijke elementen die u kunnen helpen bij het verschaffen van voldoende en duidelijke informatie aan uw studenten. 

(november 2021)

Wetenschappelijke integriteit in het hoger onderwijs

Wetenschappelijk integer handelen is een belangrijk aspect binnen het hoger onderwijs, maar hoe kan je dit als lesgever in bachelor- en masteropleidingen aan bod laten komen?
(februari 2020)

Samen op weg naar duurzaam hoger onderwijs

Ook  docenten die geen mogelijkheden zien om het inhoudelijke aspect van duurzaamheid te integreren in hun lessen, kunnen dit thema integreren. In deze onderwijstip willen we graag dieper ingaan op de procesmatige aspecten van duurzaam hoger onderwijs, en meer specifiek de competenties voor duurzame ontwikkeling.
(december 2016)

Duurzaam onderwijs in de praktijk

“Duurzaamheid” is een belangrijk aspect in de hedendaagse visie op de maatschappij en dus ook het onderwijs. Wat verstaan we hier echter onder? Hoe kunnen we dit stimuleren in het hoger onderwijs? In deze tip gaan we hier dieper op in en verduidelijken we het aan de hand van een concreet project.
(mei 2016)

Judge for yourself: Juridische onderwijsvragen

De laatste jaren is de juridisering van het onderwijs toegenomen. Bij twijfel kunnen studenten beslissingen van docenten in vraag stellen of formeel betwisten. Deze tip gaat niet in op de procedureel-juridische kant van studentenbetwistingen, maar behandelt enkele veelgestelde juridische onderwijsvragen van docenten.
(maart 2016)

Plagiaat

Plagiaat is ernstige vorm van fraude die de betrouwbaarheid en validiteit van de evaluatie in het gedrang brengt. Wanneer spreken we over plagiaat? Hoe kan je dit als docent voorkomen? Welke elektronische hulpmiddelen kan je hiervoor inzetten? In deze tip zetten we je alvast op weg.
(januari 2016)

Losse sessies

​Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-sessies die hebben plaatsgevonden gelinkt aan het thema: Onderwijsbeleid beginnend bij de meest recente sessie.

​Lesgeven ten tijde van AI

Sessie over de mogelijkheden en valkuilen van AI binnen het onderwijs. 

(2023-2024)

​​Entrepreneurial education: ondernemende competenties voor studenten

Sessie over hoe je studenten ondernemende competenties kan laten verwerven en hen kan versterken op de arbeidsmarkt

(2022-2023)

Duurzaamheidseducatie: Think big, begin small, act now!

Sessie over good practices rond lesgeven voor duurzaamheid

(2021-2022)

Interdisciplinair onderwijs

Sessie over drie good practices waarin actief gewerkt wordt aan interdisciplinariteit 

(2019-2020)

Auteursrecht en (digitaal) onderwijs

Sessie voor docenten over de auteursrechtelijke achtergrond van onderwijs met een focus op digitaal materiaal
(2018-2019)

ECHO-praktijkboeken

In de ECHO-publicatie Vijftig Onderwijstips, die voor personeelsleden van de UAntwerpen hier online raadpleegbaar is, komt het aspect 'Onderwijsbeleid' eveneens aan bod:

  • Tip 20: Plagiaatpreventie
  • Tip 46: Aandacht voor onderzoek in uw onderwijs
  • Tip 48: Op zoek naar congruentie
  • Tip 49: Algemeen vormende doelen in het curriculum


In het ECHO-boek Praktijkboek innoverend hoger onderwijs sluiten volgende hoofstukken aan bij het aspect 'Onderwijsbeleid':

  • Hoofdstuk 8: Analyse van het toetsbeleid in de praktijk
  • Hoofdstuk 10: Taalcompetenties opleidingsbreed beoordelen in de praktijk


Het ECHO-boek Praktijkboek activerend hoger onderwijs bevat een deel betreffende het aspect 'Onderwijsbeleid', namelijk:

  • Deel 5: Curriculum