Onderwijstips

​Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-onderwijstips gelinkt aan het thema: Onderwijs en taal, beginnend bij de meest recente tip.

Lesgeven in een interculturele context: mogelijke valkuilen en tips

Internationalisering krijgt wereldwijd steeds meer aandacht, ook in het hoger onderwijs.  Vanzelfsprekend biedt deze realiteit vele (leer)kansen, ook zet het ons voor enkele uitdagingen. Hoe kan je hierop inspelen?

(september 2022)

Hoe omgaan met taalfouten van niet-moedertaalsprekers Nederlands?

Steeds meer studenten met een anderstalige achtergrond doorlopen hun academische studie in het Nederlands. Hoe kan je als docent omgaan met taalfouten die zij soms nog maken, maar die niet meer voorkomen bij moedertaalsprekers Nederlands?
(december 2017)

Werken aan academische taalvaardigheid doorheen de opleiding

Het lage niveau van (academische) taalbeheersing bij een aantal studenten baart docenten wel eens zorgen. Vaak nemen docenten hiertegen een sanctionerende houding aan. In deze tip reiken we een alternatieve benadering aan, waarbij het als een als een constructieve taak van een academische opleiding gezien wordt om studenten hierin blijvend te vormen en te trainen.
(november 2016)

Talige verwachtingen duidelijk maken bij academische schrijftaken

In alle opleidingen wordt van studenten verwacht dat ze schriftelijk over de vakinhoud kunnen communiceren. Bij de beoordeling van schrijftaken stellen docenten echter vast dat sommige studenten weinig vertrouwd zijn met algemene principes van academisch schrijven. Hoe ga je hier als docent best mee om?
(juni 2016)

Feedback op schrijfopdrachten geven in het Engels

De toenemende internationalisering van het hoger onderwijs betekent dat studenten steeds vaker papers in het Engels indienen en docenten dus ook meer en meer Engelstalige feedback moeten formuleren. Om hierbij te helpen geven we in deze tip een aantal suggesties om op een duidelijke en correcte manier Engelse schriftelijke feedback te geven op papers.
(april 2014)

Engels als onderwijstaal

Lesgevers in het hoger onderwijs worden de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met Engels als onderwijstaal. Dit brengt evenwel een specifiek onderwijsjargon met zich mee. We geven hier enkel handige tips en voorbeelden waartegen vaak gezondigd wordt door docenten.
(november 2012)

Inleiding en afsluiting van een tekst

Waarom zijn inleiding en afsluiting van een tekst zo belangrijk? In deze tip bekijken we welke functies deze beide tekstonderdelen kunnen vervullen.
(februari 2010)

Losse sessies

Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-sessies die hebben plaatsgevonden gelinkt aan het thema: Onderwijs en taal, beginnend bij de meest recente sessie.

Hoe ondersteun je de academische taalontwikkeling van je studenten?

Sessie over hoe je als vakdocent de academische taalontwikkeling van studenten kunt inzetten als hefboom voor sterke leerprestaties

(2022-2023)

Interculturele communicatie

Sessie over valkuilen en mogelijke oplossingen bij interculturele communicatie en interculturele competenties

(2021-2022)

Ondersteunen van academisch schrijven

Sessie over twee best practices van zelfstudiepakketten

(2019-2020)

Werken aan internationalisering

Sessie over zelfstudiepakket interculturele communicatie

(2017-2018)

ECHO-praktijkboeken

In de ECHO-publicatie Vijftig Onderwijstips, die voor personeelsleden van de UAntwerpen hier online raadpleegbaar is, komt het aspect 'Onderwijs en taal' eveneens aan bod:

  • Tip 43: Het belang van taal bij beoordeling


In het ECHO-boek Praktijkboek innoverend hoger onderwijs sluiten volgende hoofstukken aan bij het aspect 'Onderwijs en taal':

  • Hoofdstuk 10: Taalcompetenties opleidingsbreed beoordelen in de praktijk