Onderwijstips

Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-onderwijstips gelinkt aan het thema: Online en blended onderwijs, beginnend bij de meest recente tip.

Online practica: waarom, wat en hoe? 

Je practica of vaardighedenonderwijs online organiseren, hoe doe je dat? In deze onderwijstip lees je enkele richtlijnen en kan je je laten inspireren door concrete praktijkvoorbeelden. 

(november 2021)

Online samenwerken: een wiki, wat is dat? 

In deze ECHO-tip lees je hoe studenten samen vanop afstand kunnen meebouwen een leerinhouden. 

(juni 2021)

Online lesgeven en leren: lessons learned

Wat typeert synchroon online onderwijs en waarmee moet je als lesgever rekening houden? In deze ECHO-tip vind je allerlei praktische tips. 

(april 2021)

Online onderwijs: studenten aan het roer van hun leren

Het roer van hun leren in eigen handen nemen is voor studenten erg belangrijk, zeker bij online onderwijs. Hoe kan jij als docent de zelfsturing van studenten stimuleren? ECHO geeft verschillende tips voor jouw (online) lessen.​
(december 2020)

Online feedback

Als studenten naar meer zelfstudie overschakelen, is het zinvol om feedbackvormen te voorzien waarbij je als docent ‘virtueel’ aanwezig bent. ECHO-tip 96 kan je hierbij inspiratie bieden.
(oktober 2020)

Hoe een online college interactief maken?

Hoe kan je de betrokkenheid en de medewerking van je studenten tijdens online colleges nog verhogen? In deze onderwijstip reiken we een reeks concrete suggesties aan om virtuele lessen interactiever te maken.
(september 2020)

Ontwerpen van blended onderwijs: een vogelperspectief

Bij het ontwerpen van je onderwijs spelen verschillende elementen een rol, of dit nu volledig online, op de campus of in een combinatie van beide plaatsvindt (blended leren). Hoe pak je dit ontwerpproces best aan?
(augustus 2020)

Hoe studenten activeren in coronatijd?

Docenten en assistenten leveren momenteel grote inspanningen om een alternatief onderwijstraject uit te werken en zo de afstand naar de studenten te overbruggen. De vraag blijft: hoe kunnen we studenten hierbij aan het werk krijgen, en houden?
(april 2020)

Een krachtige leeromgeving creëren met MOOC's

Op welke verschillende manieren kan je als lesgever een MOOC (Massive Open Online Course) integreren in je eigen opleidingsonderdeel? Welke voordelen en beperkingen brengt dit met zich mee?
(oktober 2019)

Het gebruik van MOOC's in het hoger onderwijs

Online vind je een groot aanbod aan zogenaamde Massive Open Online Courses. In deze tip gaan we na wat de voor- en de nadelen hiervan zijn wanneer je deze gebruikt binnen het reguliere hoger onderwijs.
(september 2019)

Waar is de lesgever in een online leeromgeving?

In een online leeromgeving is de interactie tussen lesgever en student geen vanzelfsprekendheid. In deze tip geven we een aantal mogelijkheden om je aanwezigheid als lesgever in een online context zo groot mogelijk te maken.
(oktober 2018)

Hoe een screencast effectief en aangenaam maken?

Op welke visuele aspecten kan je letten bij het maken van een screencast? Hoe kan je de aanwezigheid van de docent zo tastbaar mogelijk maken? En hoe kan je de interesse van studenten aanwakkeren tijdens het kijken? In deze tip gaan we dieper in op deze en andere vragen rond screencasts.
(april 2017)

Screening the screencast: Didactische overwegingen bij screencasts

Vaak wordt bij het werken met screencasts gestart vanuit de technische kant. De belangrijkste leidraad bij het werken met screencasts, is echter dat de didactische puzzel moet kloppen. Dit betekent dat u eerst en vooral nagaat wat de plaats van de screencast is binnen uw leeromgeving. In deze tip reiken we enkele richtvragen aan om hiermee aan de slag te gaan.
(februari 2017)

Videocation: Weblectures en screencasts in uw onderwijs

Een vaak terugkerend onderdeel van online en blended onderwijs, is het gebruik van digitale video-opnames in de leeromgeving. Dit kan zowel weblectures als screencasts betreffen. In deze tip lichten we de typische kenmerken van beide toe.
(januari 2017)

Beoordelen van elektronische discussiefora

Elektronische discussiegroepen of -fora zijn vaak een belangrijk onderdelen van elektronische leeromgevingen. In sommige gevallen wordt de elektronische discussiegroep niet enkel als leermiddel gebruikt, maar wordt de inbreng van studenten ook beoordeeld. Hoe pak je dit als docent echter aan?
(mei 2016)

Discussiëren 2.0: De elektronische discussiegroep

Om studenten te leren argumenteren, kunnen docenten discussies organiseren. Dit hoeft echter niet noodzakelijk via een face-to-face discussie, maar kan ook via een elektronische discussiegroep. In deze tip behandelen we verschillende rollen die een lesgever kan opnemen bij het voorbereiden en begeleiden hiervan en geven we enkele algemene aandachtspunten.
(april 2016)

Zelfstudiepakketten

Bij het gebruik van een zelfstudiepakket verandert de rol van de lesgever, maar blijft belangrijk. Immers, de begeleiding die u normaal gezien geeft in contactonderwijs, moet nu in het zelfstudiepakket ingebouwd zijn. Deze tip behandelt drie belangrijke onderdelen van een zelfstudiepakket: de leerinhoud, de opdrachten en de feedback. 
(juni 2015)

Feedback geven via Blackboard

Hoewel weinig docenten het nut van feedback zullen ontkennen, is het niet altijd gemakkelijk om studenten individueel feedback te geven en te bezorgen op (zelf)toetsen of opdrachten. Blackboard kan daar echter ondersteuning bij bieden.
(januari 2013)

Activeren in en met streaming video

Het gebruik van streaming video – waarbij videomateriaal via internet direct op het computerscherm verschijnt, zonder dat de gebruiker het bestand eerst moet downloaden – wordt steeds populairder in het onderwijs. Hoe kan je tijdens het simultaan online aanbieden van een les toch zorgen voor activatie bij de studenten?
(november 2010)

Goede afspraken als hoeksteen voor een discussieforum op Blackboard

Een discussieforum kan verschillende functies vervullen in uw leeromgeving, maar vraagt wel duidelijke afspraken. In deze tip gaan we hier bondig op in.
(2007)

Losse sessies

Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-sessies die hebben plaatsgevonden gelinkt aan het thema: Online en blended onderwijs, beginnend bij de meest recente sessie.

Werkvormen voor activerend hybride onderwijs, vanuit MACS

Sessie over een concrete activerende en hybride onderwijsaanpak

(2021-2022)

​Inspiratiesessies blended leren

Vier sessies over blended leren: het ontwerp, activerend blended onderwijs, toetsing en feedback

(2020-2021)

Wat zit er in de blend?

Sessie over blended learning in zijn verschillende vormen
(2016-2017)