Onderwijstips

Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-onderwijstips gelinkt aan het thema: Feedback, beginnend bij de meest recente tip.

Online feedback

Als studenten naar meer zelfstudie overschakelen, is het zinvol om feedbackvormen te voorzien waarbij je als docent ‘virtueel’ aanwezig bent. ECHO-tip 96 kan je hierbij inspiratie bieden.
(oktober 2020)

Feedback geven bij beginassessments

Beginassessments meten de startcompetenties van studenten bij het begin van het eerste jaar hoger onderwijs. Goede feedback hierop kan hen ondersteunen in de belangrijke stap van secundair onderwijs naar een hogere opleiding.
(januari 2019)

Hoe omgaan met taalfouten van niet-moedertaalsprekers Nederlands?

Steeds meer studenten met een anderstalige achtergrond doorlopen hun academische studie in het Nederlands. Hoe kan je als docent omgaan met taalfouten die zij soms nog maken, maar die niet meer voorkomen bij moedertaalsprekers Nederlands?
(december 2017)

Feedback bij een stagebegeleiding

Reeds geruime tijd streeft het hoger onderwijs naar een sterk contact met het werkveld, onder andere door het opnemen van stages in het curriculum. Een goede stagebegeleiding is hierbij essentieel. Hoe pak je dit aan?
(mei 2017)

Formatief toetsen: Wat, waarom, hoe?

We zijn erg vertrouwd met het evalueren van studenten aan het einde van een opleidingsonderdeel. Helaas is het dan te laat om eventuele tekortkomingen nog bij te werken. Hoe kunnen we evaluaties inschakelen om studenten beter te begeleiden tijdens het leerproces?
(mei 2017)

Feedbackgesprek

Het feedbackgesprek is een mondelinge bespreking van een bepaald product van een student. Het is een vorm van directe communicatie tussen feedbackgever en -ontvanger, waarbij rekening gehouden moet worden met een aantal aspecten die bij schriftelijke feedback niet aan bod komen. In deze tip wordt dit verder besproken.
(januari 2015)

Feedback op schrijfopdrachten geven in het Engels

De toenemende internationalisering van het hoger onderwijs betekent dat studenten steeds vaker papers in het Engels indienen en docenten dus ook meer en meer Engelstalige feedback moeten formuleren. Om hierbij te helpen geven we in deze tip een aantal suggesties om op een duidelijke en correcte manier Engelse schriftelijke feedback te geven op papers.
(april 2014)

Actief omgaan met feedback

Feedback kan een zeer sterk leereffect creëren bij studenten. Wat heb je echter aan het geven van kwaliteitsvolle feedback als studenten niets met deze feedback doen? In deze tip gaan we dieper in op een aantal mogelijkheden om studenten actief te laten omgaan met feedback.
(oktober 2013)

Feedback geven via Blackboard

Hoewel weinig docenten het nut van feedback zullen ontkennen, is het niet altijd gemakkelijk om studenten individueel feedback te geven en te bezorgen op (zelf)toetsen of opdrachten. Blackboard kan daar echter ondersteuning bij bieden.
 (januari 2013)

Het geven van feedback

Aan het geven van feedback aan jouw studenten zijn enkele voorwaarden verbonden. Niet elke feedback of elke manier waarop feedback gegeven wordt, is effectief. In deze tip geven we enkele suggesties.
(2007)

ECHO-praktijkboeken

In de ECHO-publicatie Vijftig Onderwijstips, die voor personeelsleden van de UAntwerpen hier online raadpleegbaar is, komt het aspect "feedback" eveneens aan bod:

  • Tip 09: Inspelen op veelgemaakte denkfouten van studenten
  • Tip 23: Studenten elkaars opdrachten laten bekijken: peer feedback