Onderwijstips

Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-onderwijstips gelinkt aan het thema 'Onderwijsevaluatie', beginnend bij de meest recente tip.

Ontwerpen van blended onderwijs: een vogelperspectief

Bij het ontwerpen van je onderwijs spelen verschillende elementen een rol, of dit nu volledig online, op de campus of in een combinatie van beide plaatsvindt (blended leren). Hoe pak je dit ontwerpproces best aan?
(augustus 2020)

Help, ik word geëvalueerd!

Studentenevaluaties geven docenten soms een ongemakkelijk gevoel, maar eigenlijk hoeft dit niet zo te zijn. We geven je graag enkele tips hoe je hier zinvol mee kan omgaan.
(december 2019)

Judge for yourself: Juridische onderwijsvragen

De laatste jaren is de juridisering van het onderwijs toegenomen. Bij twijfel kunnen studenten beslissingen van docenten in vraag stellen of formeel betwisten. Deze tip gaat niet in op de procedureel-juridische kant van studentenbetwistingen, maar behandelt enkele veelgestelde juridische onderwijsvragen van docenten.
(maart 2016)

Omgaan met resultaten van studentenevaluaties

Studentenevaluaties kennen reeds een lange traditie en zijn goed ingeburgerd in het hoger onderwijs. Aan de hand van vijf tips kijken we samen met u hoe u de resultaten van een studentenevaluatie een zinvolle betekenis kan geven voor uzelf als docent.
(januari 2016)

Evalueren van het eigen onderwijs via peerobservatie

Het evalueren en verbeteren van het eigen onderwijs wordt een steeds belangrijker aspect van het takenpakket van een docent. Eén van de mogelijke manieren om het eigen onderwijs te evalueren is peerobservatie. In deze tip gaan we dieper in op het wat en waarom van peerobservatie en reiken we een aantal aandachtspunten aan voor de lesgever die met peerobservatie wil starten.
(februari 2014)

Zelfreflectie schrijven en beoordelen met de reflectiecyclus van Korthagen

Zelfreflectie is zowel voor studenten als voor docenten een belangrijk aspect in het verwerven en verder ontwikkelen van competenties. In deze tip reiken we een methodologie aan om dit in de praktijk toe te passen.
(september 2008)

ECHO-praktijkboeken

In het ECHO-boek Praktijkboek innoverend hoger onderwijs sluiten volgende hoofstukken aan bij het aspect 'Onderwijsevaluatie':

  • Hoofdstuk 4: Onderwijsevaluatie door zelfreflectie
  • Hoofdstuk 5: Onderwijsevaluatie door peerobservatie
  • Hoofdstuk 6: Onderwijsevaluatie door studenten
  • Hoofdstuk 7: Onderwijsevaluatie in de praktijk
  • Hoofdstuk 9: Externe benchmarking van masterproeven in de praktijk