Onderwijstips

Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-onderwijstips gelinkt aan het thema: digitale leermiddelen, beginnend bij de meest recente tip.

Lesopnames zinvol inzetten

De vraag van studenten naar lesopnames is sinds de coronapandemie niet meer weg te denken uit ons hoger onderwijs. In deze onderwijstip geven we je een aantal do's en don’ts die niet alleen jou als lesgever, maar ook je studenten helpen om op een zinvolle manier met lesopnames om te gaan.

(maart 2023)

Game-based teaching 

De wereld van de universiteit en die van de computergames komen echter zelden samen en dat is jammer, want met games kan je als lesgever heel wat bereiken. In deze onderwijstip willen we een didactisch kader en praktische adviezen bieden bij het integreren van een computergame in een opleidingsonderdeel.

(mei 2022)

Hoe een online college interactief maken?

Hoe kan je de betrokkenheid en de medewerking van je studenten tijdens online colleges nog verhogen? In deze onderwijstip reiken we een reeks concrete suggesties aan om virtuele lessen interactiever te maken.
(september 2020)

Hoe studenten activeren in coronatijd?

Docenten en assistenten leveren momenteel grote inspanningen om een alternatief onderwijstraject uit te werken en zo de afstand naar de studenten te overbruggen. De vraag blijft: hoe kunnen we studenten hierbij aan het werk krijgen, en houden?
(april 2020)

Flipped classroom

Regelmatig duikt de term “flipped classroom” op wanneer de organisatie van een vak ter sprake komt. Maar wat houdt dit exact in? En waarop moet ik letten wanneer ik hiermee aan de slag wil?
(november 2019)

Een krachtige leeromgeving creëren met MOOC's

Op welke verschillende manieren kan je als lesgever een MOOC (Massive Open Online Course) integreren in je eigen opleidingsonderdeel? Welke voordelen en beperkingen brengt dit met zich mee?
(oktober 2019)

Het gebruik van MOOC's in het hoger onderwijs

Online vind je een groot aanbod aan zogenaamde Massive Open Online Courses. In deze tip gaan we na wat de voor- en de nadelen hiervan zijn wanneer je deze gebruikt binnen het reguliere hoger onderwijs.
(september 2019)

Laptops en smartphones in de aula: deel 2. Hoe kan je hiermee omgaan?

In de vorige onderwijstip kwamen een aantal argumenten aan bod om laptops en smartphones al dan niet te verbieden in jouw leeromgeving. Nu bouwen we hierop verder en bespreken we verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan.
(april 2019)

Laptops en smartphones in de aula

Voor docenten is het vaak niet eenvoudig om te beslissen hoe ze omgaan met laptops en smartphones tijdens de les. In deze tip geven we een aantal elementen mee die je hierbij in overweging kan nemen.
(maart 2019)

De documentencamera…? De overhead projector 2.0!

In je leslokaal staat misschien wel zo’n vreemde rode bureaulamp met veel kleurrijke knopjes. Graag geven we je inspiratie en enkele concrete voorbeelden om een dergelijke documentencamera te gebruiken.
(februari 2019)

Waar is de lesgever in een online leeromgeving?

In een online leeromgeving is de interactie tussen lesgever en student geen vanzelfsprekendheid. In deze tip geven we een aantal mogelijkheden om je aanwezigheid als lesgever in een online context zo groot mogelijk te maken.
(oktober 2018)

Effectieve presentatie als lesondersteuning

Docenten maken vaak gebruik van een multimediapresentatie als ondersteuning van hun les. Hoe zorg je er voor dat een presentatie zo goed mogelijk bijdraagt tot het bereiken van je leerdoelen van vakcompetenties?
(april 2018)

Waarom moeilijk beoordelen als het ook eenvoudig kan? (D-PAC)

Het evalueren van competenties is niet evident. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van rubrieken en criteria. Maar meten we daarmee wel de competentie als geheel? Paarsgewijze vergelijking – zoals gebruikt wordt in het D-PAC-project (Digital Platform for Assessment of Competences) – kan hierbij helpen.
(oktober 2017)

Hoe een screencast effectief en aangenaam maken?

Op welke visuele aspecten kan je letten bij het maken van een screencast? Hoe kan je de aanwezigheid van de docent zo tastbaar mogelijk maken? En hoe kan je de interesse van studenten aanwakkeren tijdens het kijken? In deze tip gaan we dieper in op deze en andere vragen rond screencasts.
(april 2017)

Screening the screencast: Didactische overwegingen bij screencasts

Vaak wordt bij het werken met screencasts gestart vanuit de technische kant. De belangrijkste leidraad bij het werken met screencasts, is echter dat de didactische puzzel moet kloppen. Dit betekent dat u eerst en vooral nagaat wat de plaats van de screencast is binnen uw leeromgeving. In deze tip reiken we enkele richtvragen aan om hiermee aan de slag te gaan.
(februari 2017)

Videocation: Weblectures en screencasts in uw onderwijs

Een vaak terugkerend onderdeel van online en blended onderwijs, is het gebruik van digitale video-opnames in de leeromgeving. Dit kan zowel weblectures als screencasts betreffen. In deze tip lichten we de typische kenmerken van beide toe.
(januari 2017)

Beoordelen van elektronische discussiefora

Elektronische discussiegroepen of -fora zijn vaak een belangrijk onderdelen van elektronische leeromgevingen. In sommige gevallen wordt de elektronische discussiegroep niet enkel als leermiddel gebruikt, maar wordt de inbreng van studenten ook beoordeeld. Hoe pak je dit als docent echter aan?
(mei 2016)

Discussiëren 2.0: De elektronische discussiegroep

Om studenten te leren argumenteren, kunnen docenten discussies organiseren. Dit hoeft echter niet noodzakelijk via een face-to-face discussie, maar kan ook via een elektronische discussiegroep. In deze tip behandelen we verschillende rollen die een lesgever kan opnemen bij het voorbereiden en begeleiden hiervan en geven we enkele algemene aandachtspunten.
(april 2016)

Stemming

Een mogelijke werkvorm om studenten te activeren, is het werken met stemmingen. Hierbij legt de docent een uitdagende stelling, vraag of casus met enkele antwoordmogelijkheden voor aan de studenten. Wanneer is dit echter nuttig en hoe pak je dit best aan?
(november 2014)

Feedback geven via Blackboard

Hoewel weinig docenten het nut van feedback zullen ontkennen, is het niet altijd gemakkelijk om studenten individueel feedback te geven en te bezorgen op (zelf)toetsen of opdrachten. Blackboard kan daar echter ondersteuning bij bieden.
(januari 2013)

Activeren in en met streaming video

Het gebruik van streaming video – waarbij videomateriaal via internet direct op het computerscherm verschijnt, zonder dat de gebruiker het bestand eerst moet downloaden – wordt steeds populairder in het onderwijs. Hoe kan je tijdens het simultaan online aanbieden van een les toch zorgen voor activatie bij de studenten?
(november 2010)

Toetsen via Blackboard voor, tijdens en na het opleidingsonderdeel

De elektronische leeromgeving Blackboard is in principe continu voor de studenten beschikbaar en kan dus op elk moment voor toetsing worden ingezet. Wanneer en met welk doel kan u deze toetsen echter gebruiken?
(november 2008)

Onderbreek de video die u ter illustratie wil laten zien

Hoe kan u tijdens de les omgaan met langere videofragmenten? In deze tip geven we enkele mogelijkheden.
(2007)

Goede afspraken als hoeksteen voor een discussieforum op Blackboard

Een discussieforum kan verschillende functies vervullen in uw leeromgeving, maar vraagt wel duidelijke afspraken. In deze tip gaan we hier bondig op in.
(2007)

Losse sessies

​Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-sessies die hebben plaatsgevonden gelinkt aan het thema: ICT-ondersteuning, beginnend bij de meest recente sessie.

​Lesgeven ten tijde van AI

Sessie over de mogelijkheden en valkuilen van AI binnen het onderwijs. 

(2023-2024)

Comproved: wat, waarom en hoe?

Sessie over paarsgewijs vergelijken via de tool Comproved 

(2020-2021)

Auteursrecht en (digitaal) onderwijs

Sessie over de aandachtspunten m.b.t. auteursrecht voor docenten
(2018-2019)

Paarsgewijze vergelijking

Sessie over paarsgewijze vergelijking: waarom moeilijk beoordelen als het ook eenvoudig kan?
(2017-2018)

ECHO-praktijkboeken

In de ECHO-publicatie "Vijftig Onderwijstips", die voor personeelsleden van de UAntwerpen hier online raadpleegbaar is, komt het aspect "ICT-ondersteuning" eveneens aan bod:

  • Tip 21: Parallel groepswerk via de elektronische leeromgeving