Jan Vranken, Dirk Geldof, Gerard Van Menxel en Jeff Van Ouytsel (red.)

In de tiende editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting (2001) wordt regelmatig teruggekeken naar de belangrijkste evoluties die zich het afgelopen decennium voordeden. Naast het overzicht van de evoluties, onderzoeksresultaten en praktijkontwikkelingen over armoede en sociale uitsluiting in 2001, bracht de jubileumeditie ook de uitdagingen in kaart voor het armoede- en sociaal beleid aan het begin van de 21ste eeuw. “Actief, globaal en duurzaam” vormen hierin de leidraad. Er wordt aandacht besteed aan de grenzen van de actieve welvaartsstaat, de problematiek van asielzoekers en de relatie tussen duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.