Tijd voor sociaal beleid: armoedebestrijding op lokaal niveau

Centrum OASeS stelde op woensdag 6 december 2017 het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting voor, onder redactie van: prof. dr. Peter Raeymaeckers, Charlotte Noël, Didier Boost, Caroline Vermeiren, Jill Coene & Sylvie Van Dam. Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen armoede) mocht het colloquium openen. Centrale spreker was prof dr. Evelien Tonkens (Universiteit voor Humanistiek) die een lezing gaf over de belofte van nabijheid in de decentralisaties van zorg, welzijn en arbeidsreïntegratie in Nederland. Het politiek kopstukkendebat, gemoderereerd door Yves Borms, verwelkomde Axel Polis (Open Vld), Güler Turan (sp.a), Katrien Schryvers (CD&V), Peter Mertens (PVDA), Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Valerie Van Peel (N-VA) en Wouter Van Besien (Groen). Wim Wouters (Raadgever sociaal werk, armoede en diversiteit, kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen) sloot het colloquium af.

Over het Jaarboek:

"Ik hunker regelmatig naar een andere stad, levend in de vele kamers van dit stenen hart.’

Met deze woorden opent Maarten Ingels, de huidige stadsdichter van Antwerpen, zijn eerste stadsgedicht Proloog. Deze dichtregels weerspiegelen waar het in dit boek, de 26ste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, over gaat. Ze raken het idee van de utopie, het maakbare van de samenleving en de verbondenheid met het lokale.

Het Jaarboek bundelt een bonte verzameling van bijdragen over lokaal sociaal beleid. De auteurs beantwoorden vragen zoals:

  • Wat verwachten mensen in armoede van het lokale beleid?
  • Welke stemmen moeten in de ontwikkeling van het beleid meegenomen worden?
  • Welke veranderingen brengt het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid met zich mee?
  • Wat is het potentieel van lokale netwerken in de bestrijding van complexe sociale problemen en welke rol kunnen lokale besturen daarin spelen? 
  • Hoe beoordelen gebruikers de hulpverlening die voortvloeit uit lokale netwerken?
  • Wat zijn de succesfactoren voor een meer interdisciplinaire samenwerking in de uitvoering van lokaal sociaal beleid?
  • Welke impact hebben fenomenen als individualisering, vermarkting, privatisering en commercialisering op de ontwikkeling en de effectiviteit van lokaal sociaal beleid?

Tijd voor sociaal beleid verkent bezorgdheden en opportuniteiten, duidt recente veranderingen en geeft aanbevelingen voor de toekomst. De bestuurskracht van lokale besturen, samenwerking in netwerken, vermarkting en participatie van mensen in armoede staan daarbij centraal.

Download het boek hier (pdf - 1,60 MB).

We creëren vandaag de armoede van morgen

Naar aanleiding van de publicatie 'Tijd voor sociaal beleid, armoedebestrijding op lokaal niveau. Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2017' (red.: Peter Raeymaeckers, Charlotte Noël, Didier Boost, Caroline Vermeiren, Jill Coene & Sylvie Van Dam) schreef de redactie een opiniestuk op Sociaal.Net.

"Op 14 oktober 2018 kiezen we opnieuw onze gemeenteraden. Met die verkiezingen in het vooruitzicht focust het jaarboek armoede van onderzoeksgroep OASeS op het thema lokaal sociaal beleid. Ze formuleren acht aanbevelingen voor een krachtig lokaal sociaal beleid."

Lees het volledige opiniestuk via deze link: https://sociaal.net/opinie/we-creeren-vandaag-de-armoede-van-morgen/