Jan Vranken, Seppe De Blust, Danielle Dierckx, An Van Haarlem (red.)

De negentiende editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting onderzoekt de complexe relatie tussen armoede en arbeid. Een job biedt ongetwijfeld bescherming tegen armoede; daarom wordt arbeid soms voorgesteld als ‘de koninklijke weg’ uit de armoede. Doorheen de edities van dit Jaarboek werd echter duidelijk dat deze ‘koninklijke weg’ bezaaid is met obstakels.

Nu de economische crisis volop de gedaante van een arbeidsmarktcrisis aanneemt en verschillende beleidsniveaus op zoek gaan naar formules voor de toekomst, werd het tijd om de complexiteit van deze ‘koninklijke weg uit de armoede’ in kaart te brengen. In de bijdragen van dit Jaarboek tonen economen, sociologen, psychologen en bestuurskundigen de achterliggende dynamiek in al haar facetten en reiken ze oplossingen aan voor een toekomstig arbeidsmarktbeleid.

Naast het themadeel bevat dit jaarboek een uitgebreid overzicht van de jongste cijfers, beleidsmaatregelen en wetenschappelijk onderzoek over armoede en sociale uitsluiting. Armoedebeleid in tijden van crisis krijgt hierbij speciale aandacht.