Danielle Dierckx, Jill Coene & Peter Raeymaeckers (red.)

Armoedebestrijding is een van de belangrijkste onderdelen van duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling gaat over het streven naar een samenleving die inclusief, sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam is. Het gaat over mensen, over de planeet en over de arbeidsmarkt. Deze 23ste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting wil bruggen bouwen tussen deze twee studie- en beleidsdomeinen. Waar kunnen ze van elkaar leren? Waar overlappen ze? Hoe kunnen ze elkaar versterken?

Eerst ontleden we de begrippen: welke definities zijn gangbaar? Hoe verhouden armoede en duurzame ontwikkeling zich tot elkaar? Een analyse van het beleid licht de maatregelen op de verschillende beleidsniveaus door. Vervolgens bekijken we in welke mate de armoedemeting haar plaats als prioritair onderdeel van duurzame ontwikkeling ook in de meting krijgt toebedeeld. Enkele andere hoofdstukken bespreken de problematiek, bijvoorbeeld de ongelijke impact van milieuvervuilende stoffen op verschillende bewoners, de ongelijkheden in woningkwaliteit, energiearmoede en de mogelijk nadelige gevolgen van strategieën voor een koolstofarme samenleving voor sociale rechtvaardigheid. Het boek reikt ook alternatieven aan: we onderzoeken duurzame stadsprojecten, co-creatieve initiatieven en hefbomen voor sociale bescherming op het mondiale niveau.

Uiteraard presenteert dit Jaarboek ook de recentste cijfers en het beleid tegen armoede en sociale uitsluiting. We bekijken hoe inkomensarmoede over meerdere generaties speelt en brengen nieuwe analyses over multidimensionele armoede. Ook kinderarmoede komt aan bod. Verder presenteert het Jaarboek de nieuwe resultaten over ongelijkheid in het onderwijs en analyseert het de impact van de hervormingen in de werkloosheidsverzekering. Het vraagt aandacht voor discriminatie op de private huurmarkt en onderzoekt sociale ongelijkheden in de preventieve gezondheidszorg. Ook de problematiek van schuldenoverlast wordt belicht. Het boek sluit af met een uitgebreid overzicht van de recentste statistieken over armoede en sociale uitsluiting.