Jan Vranken, Geert Campaert, Katrien De Boyser, Caroline Dewilde, Danielle Dierckx (red.)

De zeventiende editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting verschijnt op 9 december en focust op ‘Armoede doorheen de levensloop’. Onderzoek toont aan dat de mobiliteit in en uit armoede tijdens de levensloop verband houdt met verschillende life events, transities en processen. De auteurs gaan op zoek daar die gebeurtenissen of momenten waarop het armoederisico vergroot of verkleint. Bovendien blijkt dat sommige sociale groepen kwetsbaarder zijn dan andere. 

De vraag wordt gesteld in welke mate onze welvaartsstaat en het gelijkekansenbeleid erin slaagt om ongelijke levenskansen doorheen de levensloop te corrigeren. Deze vragen en de antwoorden erop komen aan bod in het themadeel. Daaraan werken volgende auteurs mee: Jos Berghman, Yunsy Crols, Giselda Curvers, Annelies Debels, Patrick Meurs, Dimitri Mortelmans, Sofie Palmans, Bart Peeters, Koen Ponnet, Annelies Vanderheyden, Bea Van Robaeys, Walter Van Trier en Sara Willems. 

Zoals gewoonlijk bevat het Jaarboek, naast het themadeel, ook recente cijfers over de armoede in Vlaanderen en België. Het biedt een overzicht van ontwikkelingen in armoede-onderzoek en analyseert het gevoerde beleid in zake armoede en sociale uitsluiting. Ondermeer inkomen, werk, wonen, onderwijs, gezondheid, energie en schulden komen aan bod. Zoals de vorige edities is ook deze een must voor iedereen die betrokken is bij problemen van ongelijkheid en armoede en die er meer over wil weten.