Jan Vranken, Geert Campaert, Danielle Dierckx, An Van Haarlem (red.)

Dit jaar bieden we twee boeken aan: het ‘Jaarboek 2009’ en ‘Arm Europa’.

De achttiende editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting biedt traditiegetrouw een uitgebreid overzicht van de jongste cijfers, beleidsmaatregelen en wetenschappelijk onderzoek over armoede en sociale uitsluiting. In dit verkiezingsjaar blikken de auteurs terug op het Vlaamse armoedebeleid van de voorbije jaren en verkennen ze de beleidsintenties van de nieuwe regering. Gastauteurs informeren ons over de toestand en het beleid in Brussel en Wallonië en over nieuwe tendensen, zoals de ongelijke verdeling van milieurisico’s en energiearmoede. De progressiviteit van ons belastingstelsel wordt onder de loep genomen, evenals de pro’s en contra’s van activering als armoedebestrijdingstrategie.

2010 is het Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting en in de tweede helft van het jaar is België voorzitter van de EU. Redenen genoeg dus om kennis te maken met de groeiende rol van Europa in de armoedebestrijding. Het boek ‘Arm Europa’ helpt daarbij. Een keur van auteurs gaat in op hoe de Europese besluitvorming rond sociale inclusie werkt en hoe deze beslissingen het beleid in Vlaanderen mee bepalen. Ook de armoedetoestand in de verschillende lidstaten van de EU komt aan bod. Het boek verklaart de verschillen in armoedecijfers tussen Oost- en West-Europa en beantwoordt de vraag of de uitbreiding van de Unie ook zorgt voor convergentie in de minimumbescherming in Europa. Bijzondere aandacht gaat naar de prioriteiten inzake armoedebestrijding van het Belgische voorzitterschap, zoals kinderarmoede, thuisloosheid en de maatstaven om armoede te bepalen.