Jan Vranken, Katrien De Boyser en Danielle Dierckx (red.)

De 15de editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting opent met een uitgebreid overzicht van de recentste statistieken, resultaten van wetenschappelijk onderzoek en beleidsontwikkelingen over armoede en sociale uitsluiting, anno 2006.

Daarenboven geeft een jubileumeditie aanleiding om de rijkdom aan verzamelde informatie te exploreren en een balans op te maken. Samen met experts op het vlak van arbeid, onderwijs, huisvesting en gezondheid bekijken we de opmerkelijkste evoluties in de feiten en het beleid. Welke zijn de ontwikkelingen in de wetenschappelijke kennisverwerving over de problematiek? Welke vormen van sociale uitsluiting waren de voorbije jaren het meest prominent in beeld, en welke antwoorden formuleerden beleidsmakers hierop? We bekijken een aantal (oude en nieuwe) pijnpunten die vandaag onbeantwoord zijn en formuleren uitdagingen voor het beleid.

Het laatste deel biedt de ruimte om dieper in te gaan op een aantal materies, die omwille van hun inhoud of ‘herkomst’ internationaal gekleurd zijn. Dit jaar vinden de lezers bijdragen over armoede bij allochtonen, over kinderen in armoede, over de evolutie van het Europese armoedebeleid, over de Ierse armoedetoets en over het belang van regionale armoede-indicatoren.

Deze vijftiende editie van het Jaarboek bevat bijdragen van onder meer Gianni Betti, Pascal De Decker, Ella Desmedt, Caroline Dewilde, Wim Herremans, Petra Hoelscher, Joeri Laureys, Achille Lemmi, Trees Leroy, Katia Levecque, Paul Mahieu, Eamonn Moran, Anna Mulas, Michela Natilli, Laura Neri, Luc Notredame, Nathalie Perrin, Adam Tyson, Bea Van Robaeys en Vijay Verma. 
De redactie van het Jaarboek, bestaande uit Jan Vranken, Katrien De Boyser, Danielle Dierckx en Tom D’Olieslager leverde natuurlijk ook inhoudelijke bijdragen.