Danielle Dierckx, Jan Vranken, JIll Coene, An Van Haarlem (red.)

In de 20ste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting gaat uitgebreide aandacht naar armoede bij personen van buitenlandse herkomst. We bekijken deze thematiek vanuit verschillende invalshoeken; we leggen alle kleuren van ‘het prisma’ van de armoede bloot. De armoedecijfers zijn hallucinant. Personen van buitenlandse herkomst botsen door ongelijke onderwijskansen en door allerlei vormen van discriminatie op torenhoge barrières op hun weg richting de arbeidsmarkt. Het Jaarboek heeft oog voor diverse groepen, zoals mensen zonder papieren, de Roma en hooggeschoolde migranten. Ook de druk van migratie op de welvaartsstaat, het integratiebeleid, de rol van zelforganisaties en van hulpverleningsinstanties krijgen de nodige aandacht.

Verder belicht het Jaarboek traditiegetrouw een stand van zaken op het vlak van armoede en ongelijkheid. Het gevoerde beleid en de verzamelde cijfers worden geactualiseerd en nieuwe terreinen, zoals energiearmoede en armoede bij zelfstandigen, worden verkend.