Jan Vranken, Katrien De Boyser, Danielle Dierckx en Geert Campaert (red.) 

Deze editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting gaat dieper in op 'Armoede en Gezondheid', een fundamenteel maar vaak onderbelicht thema. De nationale Gezondheidsenquêtes geven ons een zicht op de meest frappante socio-economische verschillen in gezondheid, ziekte, en de toegankelijkheid van gezondheidszorg in Vlaanderen. De specifieke situaties van bepaalde bevolkingsgroepen trekken hierbij onze aandacht: we bekijken de gezondheidsstatus van wie in inkomensarmoede leeft, van verschillende huishoudtypes, van wie aan de rand van de arbeidsmarkt staat en van etnische minderheden. Ook groepen die we nagenoeg niet in de statistieken terugvinden, komen aan bod: mensen zonder papieren en thuislozen. Het boek behandelt verde de 'sociale gezondheid' van mensen in armoede. Na de invoering van maatregelen zoals de maximale gezondheidsfactuur stellen we de vraag in welke mate lage inkomensgroepen nog voor zware eigen bijdragen voor gezondheidszorg moeten instaan.

Naast deze focus op de gezondheidsproblematiek, biedt het Jaarboek zoals steeds een overzicht van de recente ontwikkelingen in de feiten en het beleid omtrent armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen. In het laatste deel worden de geactualiseerde statistische gegevens weergegeven en plaatsen we enkele kritische bemerkingen bij de waarde van kwantitatieve indicatoren voor het armoedebeleid.

Deze zestiende editie van het Jaarboek bevat bijdragen van onder meer Helen Blow, Diane Degraeve, Caroline Dewilde, Ellen Druyts, Veerle Evenepoel, Marc Jans, Katia Levecque, Vincent Lorant, Peter Raeymaeckers en Gerard Van Menxel.