Blik op energiearmoede

Stijn Oosterlynck, Peter Raeymaeckers, Jill Coene, Bart Delbeke, Pascal Debruyne & Tuur Ghys (red.)

Centrum OASeS stelde op 7 december 2016 het vernieuwde 25ste Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting voor. Het boek focust op één centraal thema (energiearmoede) en is enkel digitaal (gratis) beschikbaar.

  • Hoe moeten we energiearmoede definiëren?
  • Wat zijn oorzaken en gevolgen?
  • Is het niet een aspect van een meer algemene armoedeproblematiek?

We schetsen het energiearmoedebeleid in Vlaanderen en stellen de cijfers aan u voor. Hoe omvangrijk is het probleem? Daarbij vertrekken we niet enkel van een ‘observeerbare’ vorm van energiearmoede. Al te vaak leggen mensen zichzelf beperkingen op. Deze ‘verborgen’ energiearmoede trachten we mee in kaart te brengen. We bekijken ook de nauw verwante problematiek van waterarmoede. De analyse wordt aangevuld met een berekening van het budget dat gezinnen minimaal nodig hebben voor energie. Naast deze kwantitatieve hoofdstukken, belichten we energiearmoede vanuit een kwalitatieve invalshoek. Hoe gaan mensen met een beperkt budget ermee om? We laten ook het bredere werk- en middenveld aan het woord. Zo wordt bijvoorbeeld een goede praktijk in de strijd tegen energiearmoede in detail toegelicht: ‘inclusieve wijkrenovatie’ in de Gentse Dampoort. Vanuit de ervaringen van mensen in armoede worden ook beleidsaanbevelingen geformuleerd.