Side header image

Onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen biedt kwaliteitsvol en innovatief onderwijs in een maatschappelijk verantwoord aanbod van bachelor- en masteropleidingen.

Ze verwoordt haar visie op onderwijs in vier basiskenmerken die slechts tot stand kunnen komen door de aanwezigheid van een kwaliteitscultuur binnen de instelling:

Deze vier basiskenmerken, die elk belangrijk en complementair zijn, maken deel uit van de strategische beleidsthema’s.