Afgestudeerden van de Universiteit Antwerpen zijn niet enkel excellente artsen, taalkundigen, ingenieurs ...

Over alle opleidingen heen delen onze alumni ook een gemeenschappelijk profiel. Noem het maar het ‘DNA van onze alumni’.

Een afgestudeerde van de Universiteit Antwerpen is …

een academische probleemoplosser

Op wetenschappelijk integere wijze los je problemen op. Je weet hoe je kritisch wetenschappelijk onderzoek moet uitvoeren om nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen.

een teamspeler

Je kan constructief werken in team en houdt hierbij rekening met de meningen en opvattingen van alle teamleden.

een wereldburger

Vanuit je internationale competenties functioneer je adequaat in de mondiale maatschappij.

zelfbewust én open-minded

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en je kan in een diverse samenleving ethisch en sociaal handelen. Studeren in Antwerpen is dan ook jezelf ontplooien met een brede maatschappelijke blik, in het bijzonder vanuit de grootstedelijke context.

tolerant en geëngageerd

Je hebt respect voor verschillen en diversiteit. Je stelt je tolerant op voor verschillende politieke, culturele en levensbeschouwelijke overtuigingen. Dit vormt de basis voor engagement en empathie naar anderen.

duurzaam

Je handelt ethisch, maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Over disciplines heen reflecteer je over de nieuwe uitdagingen voor een duurzame samenleving.

ondernemend

Je bent je bewust van jouw competenties. Op basis daarvan neem je zelfstandig initiatief en kom je creatief tot innovatie.
 

Het competentieprofiel van de Universiteit Antwerpen - volledige tekst goedgekeurd door de Onderwijsraad van 26 maart 2019 (pdf - 110kb)