Educatieve master in de ontwerpwetenschappen: architectuur

Wil je graag jouw discipline architectuur combineren met een opleiding tot leraar, dan ben je met deze educatieve master aan het juiste adres. Je krijgt in deze afstudeerrichting immers de kans om je kennis en inzichten in de architectuur te verdiepen en tegelijk de link te leggen naar het leraarschap.

De lerarenopleiding telt 60 studiepunten. Daarvan behoren 45 studiepunten tot de educatieve master. De andere 15 studiepunten kan je opnemen tijdens je bacheloropleiding of volg je als een voorbereidingsprogramma, bovenop je bachelor- of masteropleiding.

Verder verdiepen in architectuur

Je volgt in deze master eerst en vooral de twee studio’s in 'Architectuurontwerp'.

Dit wordt aangevuld met het opleidingsonderdeel 'Techniques', waarin de link wordt gelegd naar de andere ontwerpwetenschappen, met twee expliciet onderzoeksgerichte opleidingsonderdelen, en met drie verbredende opleidingsonderdelen waarin het kritisch denken en de juridische omgeving aan bod komen.

Het geheel wordt vervolledigd met het opleidingsonderdeel 'Portfolio', waarin je eigen materiaal bundelt en zo een beeld van jezelf creëert als ontwerper en als theoretisch en wetenschappelijk denker.

Je kan nog een persoonlijke klemtoon leggen met een vrij keuzeopleidingsonderdeel; hierbij kan je opteren voor een verdiepend ontwerpgericht opleidingsonderdeel, maar je kan je studieprogramma ook een multidisciplinair tintje geven.

Al deze opleidingsonderdelen volg je samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master architectuur.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de architectuur en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op het snijvlak van architectuur en leraarschap, maar je kan evengoed ontwerpend onderzoek doen dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing of kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de architectuur.