Educatieve master in de ontwerpwetenschappen: interieurarchitectuur

Wil je graag jouw discipline interieurarchitectuur combineren met een opleiding tot leraar, dan is deze educatieve master zeker iets voor jou. Je krijgt in deze afstudeerrichting immers de kans om je kennis en inzichten in de interieurarchitectuur te verdiepen en tegelijk de link te leggen naar het leraarschap.

De lerarenopleiding telt 60 studiepunten. Daarvan behoren 45 studiepunten tot de educatieve master. De andere 15 studiepunten kan je opnemen tijdens je bacheloropleiding of volg je als een voorbereidingsprogramma, bovenop je bachelor- of masteropleiding.

Verder verdiepen in interieurarchitectuur

Je volgt in deze master alle verplichte opleidingsonderdelen uit de master interieurarchitectuur, waaronder de Internationale Design Workshop die deel uitmaakt van alle opleidingen uit de Faculteit Ontwerpwetenschappen.

Dit wordt aangevuld met een verdiepingstraject in de interieurarchitectuur, met duurzaamheid als centraal thema, en met een verbredingstraject in de architectuur.

Je kan bijkomend nog een eigen klemtoon leggen met enkele vrije keuzeopleidingsonderdelen, waarbij je kan opteren voor verdere verdieping in de interieurarchitectuur, of voor topics uit de domeinen architectuur en erfgoed.

Al deze opleidingsonderdelen volg je samen met de studenten uit de niet-educatieve opleidingen van de Faculteit Ontwerpwetenschappen.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de interieurarchitectuur en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op het snijvlak van interieurarchitectuur en leraarschap, maar je kan evengoed ontwerpend onderzoek doen dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing of kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de architectuur.