Educatieve master in de ontwerpwetenschappen: productontwikkeling

Met deze educatieve master bekwaam je je verder in de productontwikkeling en word je tegelijkertijd voorbereid op een job als leraar productontwikkeling en technologie. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid pakket opleidingsonderdelen in jouw discipline.

De lerarenopleiding telt 60 studiepunten. Daarvan behoren 45 studiepunten tot de educatieve master. De andere 15 studiepunten kan je opnemen tijdens je bacheloropleiding of volg je als een voorbereidingsprogramma, bovenop je bachelor- of masteropleiding.

Verder verdiepen in productontwikkeling

Je volgt in deze master een groot aantal kernopleidingsonderdelen uit de master productontwikkeling, waarbij design, techniek en onderzoek centraal staan. Je leert hoe je praktische expertise kan onderbouwen en staven door wetenschappelijke inzichten. In de ontwerpopdrachten wordt de uitdaging verlegd van het concretiseren van productideeën naar het definiëren van innovatieve producten en diensten en het onderzoeken welke nieuwe producten en diensten relevant zijn in de toekomst. Hierbij wordt het volledige productontwikkelingstraject bestudeerd.

In het opleidingsonderdeel 'Portfolio' bundel je eigen materiaal en geef je zo een beeld van jezelf als ontwerper en als theoretisch en wetenschappelijk denker.

Naast deze gemeenschappelijke opleidingsonderdelen kies je twee specialisatiemodules via een major en minor.

Al deze opleidingsonderdelen volg je samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master productontwikkeling.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de productontwikkeling en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op het snijvlak van productontwikkeling, engineering en technologie en leraarschap, maar je kan evengoed ontwerpend onderzoek doen dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing of kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de productontwikkeling.