Toelatingsvoorwaarden voor de educatieve master één taal en theater- en filmwetenschap

Toelating tot de master

Rechtstreekse toelating:

  • academische bachelor in de taal- en letterkunde: één taal en theater-, film- en literatuurwetenschap

Toelating aanvragen:

  • andere academische bachelor

Al een master behaald?

Als je al een master (of licentiaat) in jouw vakdomein behaald hebt, kan je een verkorte educatieve master in de talen volgen. Ga na of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden!

Taalvoorwaarden

Is Nederlands niet je moedertaal? Het minimum taalniveau voor Nederlands is:

  • ITNA: niveau C1
  • CNVT: niveau Educatief Professioneel (voorheen: Profiel Academische Taalvaardigheid)

Je kan deze taaltesten bij Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, afleggen.