Side header image

Economie studeren

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie biedt een waaier aan opleidingen aan. Onderstaande lijst geeft een overzicht van wat je allemaal aan onze faculteit kan studeren.

Bacheloropleidingen

Hoewel er grote overeenkomsten zijn tussen onderstaande vijf bacheloropleidingen, zijn er ook een aantal grote verschillen.

Bachelor TEW Bedrijfskunde
 • Inhoud van je opleiding: Je leert de werking, organisatie en de structuur van het bedrijfsleven kennen. Verschillende aspecten van het bedrijfsleven komen aan bod, zoals marketing, financiering, logistiek, management, accounting,...
 • Duurtijd: 3 jaar bachelor & 1 jaar master
 • Voorkennis: min. 4 uur wiskunde, geen economische voorkennis nodig
 • Jobmogelijkheden: Allerlei (leidinggevende) functies in het bedrijfsleven, binnen de dienstensector, industriële of non-profitorganisaties of de overheid.

 

TEW economisch beleid
 • Inhoud van je opleiding: Je analyseert strategische macro-economische thema's (bv. werkgelegenheid, economische groei en innovatie, gezondheid van banken) en micro-economische thema's (bv. prijszetting in mobiliteit en gezondheidszorg, concurrentie tussen bedrijven).
 • Duurtijd: 3 jaar bachelor & 1 jaar master
 • Voorkennis: min. 4 uur wiskunde, geen economische voorkennis nodig
 • Jobmogelijkheden: Met je expertise kan je aan de slag bij consultancybedrijven, banken, de overheid, onderzoeksinstellingen, het onderwijs, internationale organisaties en multinationals.
Sociaal-economische wetenschappen opleidingsinfo
 • Inhoud van je opleiding: Je bestudeert maatschappelijke problemen zowel op economisch als sociologisch vlak. In deze opleiding (uniek in Vlaanderen!) komt de verwevenheid van deze twee invalshoeken aan bod.
 • Duurtijd: 3 jaar bachelor & 1 jaar master
 • Voorkennis: min. 4 uur wiskunde, geen economische voorkennis nodig
 • Jobmogelijkheden: Beleidsfuncties waar complexe maatscchappelijke problemen worden aangepakt vanuit verschillende invalshoeken, zowel bij de overheid als in ondernemingen.
Handelsingenieur opleidingsinfo
 • Inhoud van je opleiding: Je krijgt een (bedrijfs-)economische opleiding met een technologisch-wetenschappelijke component. Je vormt de brug tussen de bedrijfs- en economische activiteiten en de ingenieursaspecten binnen je onderneming.
 • Duurtijd: 3 jaar bachelor & 2 jaar master
 • Voorkennis: 6 uur wiskunde, geen economische voorkennis nodig
 • Jobmogelijkheden: Coördinerende en leidinggevende functies in tal van sectoren waarbij de technisch-wetenschappelijke en bedrijfseconomische componenten samenkomen.
Beleidsinformatica opleidingsinfo
 • Inhoud van je opleiding: Je leert analyses maken van bedrijfseconomische probleemsituaties en je gaat op zoek naar oplossingen door gebruik te maken van de mogelijkheden die ICT kan bieden.
 • Duurtijd: 3 jaar bachelor & 2 jaar master
 • Voorkennis: 6 uur wiskunde, geen economische voorkennis nodig
 • Jobmogelijkheden: Functies waarbij je bedrijfsproblemen analyseert en oplossingen bedenkt waarbij de mogelijkheden van ICT ten voordele van de onderneming worden aangewend.