Rechten

(R)evolutie in het ontslagrecht van ambtenaren

dinsdag 1 oktober, 19.00 - 20.30 uur, UAntwerpen, Stadscampus en on demand tot 30 november 2024

Een analyse van de praktische toepassing van het Ontslagdecreet voor de Vlaamse lokale besturen

Op 1 oktober 2024 zal het zogenaamde Ontslagdecreet van 16 juni 2023 één jaar in werking zijn getreden. Op grond van dit decreet kan de statutaire aanstelling van ambtenaren bij de Vlaamse lokale besturen worden beëindigd met toepassing van titel I, hoofdstuk IV van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Tijd voor een eerste stand van zaken van de praktische toepassing van dit decreet.

Tijdens de lezing zullen de sprekers in het bijzonder focussen op de berekening van de opzeggingstermijn en de opzeggingsvergoeding, de beëindiging om medische overmacht versus het (hervormde?) ziektepensioen, de rechtsbescherming (beginselen van behoorlijk bestuur, kennelijk onredelijk ontslag en de bijzondere ontslagbeschermingen) en de interferentie van een ontslag met het socialezekerheidsrecht (o.a. wat betreft de wettelijke pensioenen).

Programma

18.30 - 19.00 uur
Onthaal met een broodje

19.00 - 20.30 uur
Uiteenzetting

20.30 uur - 21.0 uur
Debat/vragen

21.00 - 21.45 uur
Afsluitende borrel

Spreker

 • Inger De Wilde (docent Universiteit Gent, advocaat balie Brussel)
 • Ria Janvier (emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen)
 • Evelien Timbermont (docent Vrije Universiteit Brussel)

Voorzitter

 • Joris Van Camp (raadsheer Arbeidshof Antwerpen)

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Hof van Liere
  Prinsstraat 13
  2000 Antwerpen
 • On demand van 2.10 tot en met 30.11.2024.

Deelnameprijs

 • Leden: 35 euro
 • Niet-leden: 40 euro.

Inbegrepen in deze prijs: onthaal met een broodje, deelname aan de (on demand) studieavond, afsluitende borrel en de digitale documentatie.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch, via deze link.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Erkenningen

 • OVB: 1 juridisch punt
 • IBJ: 2 punten (voortgezette opleiding)
 • IGO erkende deze opleiding voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, (bedrijfs)juristen, en alle rechtspractici.