Rechten

Arbeidstijdregistratie: allemaal aan de prikklok

donderdag 27 april (19.30 - 21.30 uur), on demand tot 31 mei 2023

Programma

19.00-19.30 uur
Onthaal met een broodje

19.30-19.45 uur
Inleiding thema en sprekers

19.45-20.00 uur
CCOO arrest van Hof van Justitie

20.00-20.10 uur
Belgisch Juridische kader

20.10-20.20 uur
Reactie politiek en NAR

20.20-20.45 uur
Overzicht van Belgische rechtspraak

20.45-21.15 uur
Visie van TSW op rechtspraak, en toepassing in praktijk

21.15-21.30 uur
Vragen

Sprekers

 • Pieter Pecinovsky, Knowledge Manager en Of Counsel bij Van Olmen & Wynant, medewerker Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven, docent sociaal recht ULB
 • Stefan Van Hooreweder, Arbeidsinspecteur – Toezicht op de Sociale Wetten FOD Waso
 • Nick Vervoort, Arbeidsinspecteur – teamleider Toezicht op de Sociale Wetten Regio Antwerpen

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Aula s.R.004
  Rodestraat 14 of Lange Winkelstraat 9-13
  2000 Antwerpen
 • On demand van 28.04 tot 31.05.2023.

Deelnameprijs

 • Leden: 30 euro
 • Niet-leden: 40 euro.

Inbegrepen in deze prijs: onthaal met broodje, deelname aan de (on demand) studieavond en de digitale documentatie.

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Erkenningen

 • OVB: 2 juridische punten
 • IGO erkende deze opleiding voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, (bedrijfs)juristen, en alle rechtspractici.