Rechten

Discriminatie in aanvullende pensioenen

donderdag 30 mei, 19.00 - 20.30 uur, UAntwerpen, Stadscampus en on demand tot 30 juni 2024

Aanvullende pensioenen zijn niet meer weg te denken uit het loonpakket van veel werknemers. Uit de praktijk blijkt echter dat er nog zeer grote verschillen bestaan. Bij de beoordeling van deze verschillen bakent het gelijkheidsbeginsel de grenzen af. 

Hoe dit gelijkheidsbeginsel concreet wordt toegepast op aanvullende pensioenen, wordt onderzocht voor deeltijdse en tijdelijke werknemers, voor arbeiders en bedienden en voor oudere en jongere werknemers. Tot slot wordt ook even stilgestaan bij de handhaving van deze discriminatieverboden. Wie kan aansprakelijk worden gesteld en hoe wordt de gediscrimineerde werknemer gecompenseerd? 

Programma

18.30 - 19.00 uur
Onthaal met een broodje

19.00 - 20.00 uur
Uiteenzetting

20.00 uur - 20.30 uur
Debat/vragen

20.30 - 21.30 uur
Afsluitende borrel

Spreker

 • Sarah Knoops (referendaris Arbeidshof Antwerpen, onbezoldigd medewerker UAntwerpen)

Voorzitter

 • Johan Peeters

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Aula s.C.003
  Prinsstraat 13
  2000 Antwerpen
 • On demand van 31.05 tot en met 30.06.2024.

Deelnameprijs

 • Leden: 35 euro
 • Niet-leden: 40 euro.

Inbegrepen in deze prijs: onthaal met een broodje, deelname aan de (on demand) studieavond, afsluitende borrel en de digitale documentatie.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch, via deze link.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Erkenningen

 • OVB: 1 juridisch punt
 • IBJ: 2 punten (voortgezette opleiding)
 • IGO erkende deze opleiding voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, (bedrijfs)juristen, en alle rechtspractici.